CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Aktuality

Hlavní stránka Novinky Aktuality

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE VE VROCLAVI

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE VE VROCLAVI

16.12.2022

Ve dnech 1. a 2. prosince 2022 se odborný tým Bioveta Polska zúčastnil mezinárodní vědecké konference „Nová řešení v ochraně zdraví telat“ na Veterinární fakultě Vroclavské univerzity přírodních věd (UP Wrocław). Hlavními tématy konference byly nemoci dýchacího aparátu, průjmy, a také dohled nad napájením novorozených telat kolostrem.

Mise do Lotyšska

Mise do Lotyšska

14.12.2022

Ve dnech 5. až 7. prosince 2022 se trojice manažerů společnosti Bioveta ve složení Pavel Raška, Dalibor Pavlíček a Martin Vodinský vydala do Rigy. Hlavním cílem bylo představit poslední horkou novinku společnosti - BioBos RCC a navštívit několik klíčových produkčních mléčných farem.

Již druhá letošní návštěva veterinárních lékařů z Bulharska

Již druhá letošní návštěva veterinárních lékařů z Bulharska

6.12.2022

V posledním zářijovém týdnu se v Biovetě uskutečnila již druhá návštěva veterinárních lékařů z Bulharska. Jednalo se o klienty firmy Lekoom, která je v této balkánské zemi hlavním partnerem Biovety a současně jednou z největších a nejstarších bulharských distribučních firem veterinárních přípravků. Současně je firma Lekoom také jedním z prvních zahraničních partnerů Biovety. 

Účast Biovety, a.s., na EuroTier 2022

Účast Biovety, a.s., na EuroTier 2022

1.12.2022

Jak jsme nedávno avizovali, německý Hannover hostil v polovině listopadu jeden z největších světových veletrhů zaměřených na chov hospodářských zvířat a péči o jejich zdraví a pohodu. Naši společnost na místě zastupovali tři kolegové ze sekce marketingu a prodeje (Marek Vystavěl, Věra Chlupová, Jiří Vojtěch), náš zástupce pro Maďarsko Zoltán Szakács a náš obchodní partner ze Spojených arabských emirátů Samy Shazly. A po celou dobu měli plné ruce práce – veletrh pro ně byl čtyřdenním maratonem jednání s obchodními partnery z celého světa. Ta se soustředila nejen na nové kontrakty, ale s ohledem na nejistotu panující prakticky na všech trzích, absolvovali kolegové mnoho setkání zaměřených na spolupráci v nastávajícím roce též se stávajícími obchodními partnery. Všem návštěvníkům našeho stánku děkujeme za projevený zájem i důvěru; přejeme všem klidný závěr roku a úspěšný start toho nového!

Seminář v bulharském městě Stará Zagora

Seminář v bulharském městě Stará Zagora

28.11.2022

Ve dnech 25.-26.11.2022 se v univerzitním městě Stara Zagora uskutečnil seminář, který organizovala Bulharská asociace veterinárních lékařů pro hospodářská zvířata (BAVFA) ve spolupráci s firmou Lekoom. Seminář se uskutečnil i díky významné podpoře ze strany vedení Biovety. Hlavními přednášejícími na tomto semináři byli MVDr. Pavel Raška a MVDr. Josef Zajíc. Přednášky MVDr. Rašky byly orientovány na vakcinační programy u skotu a jejich význam v prevenci onemocnění telat. Dalším velice podrobně zpracovaným tématem byla terapie a prevence onemocnění mléčné žlázy u krav. MVDr. Zajíc se zaměřil především na reprodukci zvířat a případné poporodní komplikace zdravotního stavu krav. Na tomto semináři byl jedním z přednášejících také spolupracovník firmy Lekoom, doc. Dr. Chavdar Filipov, který přítomné veterinární lékaře seznámil s novými trendy ve veterinární imunologii.

Všeukrajinský summit hlavních chovatelů drůbeže, prasat a skotu

Všeukrajinský summit hlavních chovatelů drůbeže, prasat a skotu

15.11.2022

I přes válečný stav na Ukrajině se konal dne 11.11. 2022 v Kyjevě Všeukrajinský summit hlavních chovatelů drůbeže, prasat a skotu. Na tomto dlouho očekávaném setkání zazněly hlavní cesty rozvoje jednotlivých oblastí živočišné politiky, jako zárodek rekonstrukce ukrajinského venkova. Na setkání se prezentovala i Bioveta Ukrajina, jako stabilní a důvěryhodný partner zemědělců, která i přes těžké letošní měsíce pomáhala zvládat nelehké situace v chovech na farmách hospodářských zvířat. Protože se Bioveta Ukrajina chce angažovat i v odvětví chovu drůbeže, byla naše přítomnost na akci velmi kvitována i ze strany chovatelů drůbeže. Doufáme, že naše činnost i v dobách válečného stavu v zemi pomůže posunout značku Bioveta na Ukrajině zase o kousek výš.

Posezení v Lahoferu

Posezení v Lahoferu

25.10.2022

Bioveta pořádá pro své partnery z řad veterinárních lékařů pravidelná školení v rámci věrnostního programu. Je to příležitost nejen k prezentaci novinek, ale i k neformální výměně odborných názorů a zkušeností. Navíc setkání pravidelně provází pohodová atmosféra spojená s návštěvou krásných a zajímavých míst.

Druhý mezinárodní veterinární kongres v Plovdivu

Druhý mezinárodní veterinární kongres v Plovdivu

16.10.2022

Ve dnech 29.9. - 1.10.2022 se ve druhém největším bulharském městě Plovdivu uskutečnil "Druhý mezinárodní veterinární kongres" organizovaný bulharskou Asociací veterinárních lékařů hospodářských zvířat a Komorou veterinárních lékařů Severní Makedonie. Tohoto kongresu se zúčastnilo více než 400 veterinárních lékařů z Bulharska, Makedonie a Turecka a jedním z přednášejících byl i MVDr. Josef Zajíc, Ph.D., který ve své odborné přednášce o reprodukci u krav zdůraznil možnosti, jak lze úspěšně aplikovat přípravky Biovety při poruchách reprodukce skotu. Jedním ze sponzorů této konference byla i firma Lekoom, hlavní distributor výrobků Biovety v Bulharsku, která na svém stánku reprezentovala výrobky Biovety.

Konference Virtual Veterinary Community

Konference Virtual Veterinary Community

12.10.2022

Ve dnech 8. - 11.9.2022 se v letovisku Zlaté písky, nedaleko černomořského přístavního města Varny, uskutečnila konference VVC (Virtual Veterinary Community). Jedná se o dobrovolné společenství vet. lékařů, kteří praktikují především v oblasti malých zvířat a kteří se každoročně scházejí. Na těchto konferencích, kterých se účastní nad 300 bulharských veterinárních lékařů, přednášejí bulharští i zahraniční specialisté. V minulosti zde prezentovali Biovetu a její výrobky např. prof. M. Svoboda, MVDr. Velasquez a MVDr. Zajíc. Každoročně se této akce účastní jako sponzor i firma Lekoom, která je hlavním distributorem Biovety v Bulharsku a pravidelně na svém stánku reprezentuje výrobky Biovety.

Odborný kongres pro praxi malých zvířat VETclasses 2022 skončil

Odborný kongres pro praxi malých zvířat VETclasses 2022 skončil

11.10.2022

Setkali jsme se ve dnech 7. a 8. října v prostorách Kongresového centra Aldis v Hradci Králové a Bioveta byla tradičně u toho. Chceme všem, kteří navštívili náš výstavní stánek poděkovat za důvěru a loajalitu, které si moc vážíme. Budeme se těšit na viděnou při dalších příležitostech.

KONFERENCE „OZVĚNY KONGRESU ESPHM…” V PAWLOWICÍCH

KONFERENCE „OZVĚNY KONGRESU ESPHM…” V PAWLOWICÍCH

10.10.2022

Dne 7. října 2022 se zúčastnil tým Bioveta Polska 12. národní vědecké konference „Ozvěny kongresu ESPHM v Budapešti – způsoby, jak snížit užívání antibiotik: management, výživa, imunoprofylaxe“, která se konala v Paláci Mielżynských v Pawłowicích nedaleko Lešna.

Konference "Svinokomplex"

Konference "Svinokomplex"

23.9.2022

V září proběhla ve Lvově konference "Svinokomplex", která se konala i v dnešních svízelných podmínkách. Bioveta Ukrajina se tam prezentovala jako sponzor samostatným stánkem a vystoupením reg.managera Nikolaje Vyschepana v hlavním programu s přednáškou na téma: Vakcinace a vakcinační schémata u prasat. Po dlouhé době se sešlo více než 80 specialistů z řad veterinářů, chovatelů, zootechniků a ředitelů farem nejen ze střední a západní, ale i z východní Ukrajiny. Konference proběhla v pracovní a přátelské atmosféře, protože mnozí účastníci se dlouho neviděli a byli zvědaví, co nového se v tomto druhu podnikání děje. O náš stánek byl značný zájem, neboť jako jedni z mála pravidelně dodáváme na Ukrajinu vakcíny pro prasata a též naše portfolio je na ukrajinském trhu dostatečně široké.