CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Seminář v bulharském městě Stará Zagora

Hlavní stránka Novinky Aktuality Seminář v bulharském městě Stará Zagora

28.11.2022

Seminář v bulharském městě Stará Zagora Ve dnech 25.-26.11.2022 se v univerzitním městě Stara Zagora uskutečnil seminář, který organizovala Bulharská asociace veterinárních lékařů pro hospodářská zvířata (BAVFA) ve spolupráci s firmou Lekoom. Seminář se uskutečnil i díky významné podpoře ze strany vedení Biovety. Hlavními přednášejícími na tomto semináři byli MVDr. Pavel Raška a MVDr. Josef Zajíc. Přednášky MVDr. Rašky byly orientovány na vakcinační programy u skotu a jejich význam v prevenci onemocnění telat. Dalším velice podrobně zpracovaným tématem byla terapie a prevence onemocnění mléčné žlázy u krav. MVDr. Zajíc se zaměřil především na reprodukci zvířat a případné poporodní komplikace zdravotního stavu krav. Na tomto semináři byl jedním z přednášejících také spolupracovník firmy Lekoom, doc. Dr. Chavdar Filipov, který přítomné veterinární lékaře seznámil s novými trendy ve veterinární imunologii.Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B