CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Aktuality

Hlavní stránka Novinky Aktuality

Konference "Svinokomplex"

Konference "Svinokomplex"

23.9.2022

V září proběhla ve Lvově konference "Svinokomplex", která se konala i v dnešních svízelných podmínkách. Bioveta Ukrajina se tam prezentovala jako sponzor samostatným stánkem a vystoupením reg.managera Nikolaje Vyschepana v hlavním programu s přednáškou na téma: Vakcinace a vakcinační schémata u prasat. Po dlouhé době se sešlo více než 80 specialistů z řad veterinářů, chovatelů, zootechniků a ředitelů farem nejen ze střední a západní, ale i z východní Ukrajiny. Konference proběhla v pracovní a přátelské atmosféře, protože mnozí účastníci se dlouho neviděli a byli zvědaví, co nového se v tomto druhu podnikání děje. O náš stánek byl značný zájem, neboť jako jedni z mála pravidelně dodáváme na Ukrajinu vakcíny pro prasata a též naše portfolio je na ukrajinském trhu dostatečně široké.

Největší drůbežářská výstava v Latinské Americe OVUM 2022

Největší drůbežářská výstava v Latinské Americe OVUM 2022

22.9.2022

V září se v Hondurasu konala drůbežářská výstava OVUM 2022, které se účastnil i zástupce naší firmy, MVDr. Alberto Velasquez. Při této příležitosti se setkal s našimi obchodními partnery pro Kolumbii, Mexiko, Honduras a Salvador. Ve druhé části pobytu proběhla schůzka a jednání s mexickou ambasádou o čerpání dotačního programu Propea pro registraci obchodní značky.

Návštěva veterinárních lékařů z Bulharska

Návštěva veterinárních lékařů z Bulharska

19.9.2022

V srpnu navštívili Biovetu veterinární lékaři z Bulharska - klienti firmy Lekoom, která je největším distributorem našich výrobků na bulharském trhu. Lékaři přicestovali do České republiky za úspěšně plněný program "Loajální klienti", který je podobný českému programu "Partneři Biovety".

Bioveta Ukrajina pomáhá s vakcinací přímo v zemi

Bioveta Ukrajina pomáhá s vakcinací přímo v zemi

15.9.2022

Koncem měsíce července došlo k dohodě mezi USAVA (Ukrajinskou asociací veterinárních lékařů malých zvířat) a Biovetou Ukrajina. Jednalo se o nakoupení a rozvoz vakcín proti vzteklině pro zájemce z celého území neokupované části Ukrajiny. Na 20 000 dávek Biocanu R bylo dovezeno na Ukrajinu ve dvou termínech. První dodávku (5 000 kusů) v srpnu rozvezla ukrajinská Nová pošta, druhou zásilku (15 000 kusů) naložili a odvezli bezplatně regionální manažeři Biovety Ukrajina na veterinární kliniky do Lvova, Charkova, Oděsy a Kyjeva. Zde byly vakcíny předány veterinárním lékařům pro očkování psů a koček na ulici a v útulcích. Nákup vakcíny byl zaplacen z peněz Evropské unie přes ukrajinskou asociaci USAVA. Vše ostatní zařídila za přispění našeho distributora v zemi společnost Bioveta Ukrajina.

Bioveta pokračuje v odborném servisu i pro chovy skotu v Azerbajdžánu

Bioveta pokračuje v odborném servisu i pro chovy skotu v Azerbajdžánu

16.8.2022

Ve dnech 18. - 22. 7. 2022 proběhla další návštěva produktového manažera pro skot MVDr. Pavla Rašky v zakavkazském teritoriu - Azerbajdžánu. Tato země, na rozdíl od Evropské unie, stále značně bohatá na zásoby ropy a zemního plynu získávaných zejména z Kaspického moře, nadále rozvíjí i oblasti chovů dojného a masného skotu. Při takřka stejném počtu obyvatel jako v ČR se stavy chovaného skotu již několik let pohybují v hodnotách okolo 2.500.000 ks, z čehož přibližně polovinu tvoří krávy. Import plemenných zvířa probíhá často z Evropy, a tak i sporadicky z naší republiky. Chována jsou především dojná plemena Holstein, kombinovaná Simmental a z masných pak nejčastěji Aberdeen Angus. Rovněž vysoké počty chovaných ovcí, koz a také drůbeže korespondují se stravovacími zvyklostmi zde žijících, převážně muslimskou vírou a tradicemi vyznávajících obyvatel. Chov hospodářských zvířat a pěstování ovoce i zeleniny jsou pro mnohé obyvatele venkova jediným zdrojem příjmů, a tak jsou často vidět podél silnic pasoucí se menší stáda a stánky s produkty drobnopěstitelů.

Bioveta, a.s., vstupuje na panamský trh

Bioveta, a.s., vstupuje na panamský trh

21.7.2022

Latinská Amerika je z hlediska veterinární medicíny zajímavou oblastí a Bioveta, a.s., ji tak také chápe. Proto můžeme s radostí oznámit, že od 16. června jsme oficiálně začali dodávat naše veterinární přípravky do Panamy, která je ekonomicky nejsilnější zemí Střední Ameriky.

Na přelomu června a července se v Bulharsku konala konference veterinárních lékařů a odborný seminář

Na přelomu června a července se v Bulharsku konala konference veterinárních lékařů a odborný seminář

8.7.2022

V červnu proběhla ve Varně výroční konference bulharské Asociace veterinárních lékařů malých zvířat. Na stánku firmy Lekoom, která je distributorem výrobků Biovety v Bulharsku, byl přítomen i náš oblastní ředite,l MVDr. Josef Zajíc, Ph.D., který informoval kolegy o novinkách v našem portfoliu.

47. Veterinární volejbalové hry

47. Veterinární volejbalové hry

17.6.2022

Ve sportovním areálu TJ Sokol Kobylí se o víkendu 27.-29. 5. 2022 odehrál již 47. ročník Veterinárních volejbalových her

Na návštěvě u sousedů

Na návštěvě u sousedů

14.6.2022

Na začátku června vyrazili produktoví manažeři pro skot (MVDr. Pavel Raška a MVDr. Dalibor Pavlíček) na farmu First Farms u obce Plavecký Štvrtok na Slovensku. Jedná se o jednu z největších farem mléčného skotu v bývalém „Československu“. Aktuálně se na farmě nachází cca 2700 dojených krav.

Posezení v Pivovaru Dalešice

Posezení v Pivovaru Dalešice

6.5.2022

Bioveta pořádá pro své partnery z řad veterinárních lékařů pravidelná setkání v rámci věrnostního programu. Je to příležitost nejen k prezentaci nových výrobků z našeho sortimentu, ale i k neformálnímu setkání a výměně odborných názorů a zkušeností. Navíc naši zákazníci oceňují pohodovou atmosféru, kdy si mohou užít krásné okamžiky na zajímavých místech.

VETfair 2022

VETfair 2022

4.4.2022

Letos už po dvacáté hostil Hradec Králové největší veterinární výstavu s doprovodným programem v České republice VETfair. Po dva dny se tak toto město stalo centrem veterinární medicíny, kde si daly dostaveníčko tisíce návštěvníků. I v letošním roce Bioveta, a.s., patřila k předním vystavovatelům s nejrozsáhlejší expozicí, kterou Kongresové centrum Aldis nabízí. Pro letošní rok jsme pro Vás připravili lukrativní nabídky, o které byl velký zájem. Na oplátku jsme Vás rádi pohostili tradiční pečenou šunkou a českým pivem, které bylo pro řidiče k dispozici i v nealkoholické formě. Děkujeme za návštěvu a je nám ctí, že jste dlouhé roky našimi věrnými partnery a zákazníky. Budeme se na Vás těšit opět za rok na stánku společnosti Bioveta, a.s.