CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Bioveta pokračuje v podpoře chovů skotu v Ázerbájdžánu

Hlavní stránka Novinky Aktuality Bioveta pokračuje v podpoře chovů skotu v Ázerbájdžánu

23.2.2023

Bioveta pokračuje v podpoře chovů skotu v Ázerbájdžánu Ve dnech 13.-17.2.2023 se naši produktoví manažeři pro skot MVDr. Pavel Raška a MVDr. Josef Zajíc, PhD., vypravili opět do vzdálené zakavkazské destinace – Ázerbájdžánu. Země bohatá na zásoby ropy a zemního plynu, těžených zejména z přilehlého Kaspického moře, se rychle vyvíjí. To je patrné i na hlavním městě Baku s oficiálním počtem cca 2 mil. obyvatel, které nadále posiluje své postavení jedné z moderních asijských metropolí. Chov skotu si drží již několik let stabilní pozici v přibližném počtu 2,5 mil. zvířat. Díky stravovacím návykům obyvatel země s převážně muslimskou vírou jsou zde chovány rovněž vysoké počty malých přežvýkavců (okolo 12 mil. zvířat) a také drůbeže. Ve srovnání s Českou republikou, která má přibližně stejný počet obyvatel, jsou to neuvěřitelné počty. Významnou oblastí zemědělské produkce je pěstování čaje, granátových jablek, melounů a mnoha dalších druhů ovoce i zeleniny.

Mise našich produktových manažerů se tentokráte zaměřila výhradně na návštěvu dvou klíčových velkochovů skotu firmy „AZERSUN Holding“. Jde o významný ázerbájdžánský konglomerát, působící v odvětví výroby potravin, maloobchodu a zemědělství především v Ázerbájdžánu, ale také v dalších zemích SNS a na Středním východě. Je jednoznačně největším výrobcem a vývozcem potravin v Ázerbájdžánu a zabývá se také obchodem s papírem a obaly. 

První navštíveným objektem byla farma mléčného skotu „AZERSUN Shamakhi Agropark“ nedaleko od města Kürdemir se stádem 3.500 ks zvířat (1.800 dojnic) plemene Holstein. Úroveň technologie i produkční ukazatele nijak významně nepokulhávají za rozvinutými moderními chovy v Evropě. Nicméně i zdravotní problémy v těchto intenzivních hospodářstvích jsou podobného charakteru jako v našich podmínkách. Tedy zejména výskyt infekcí trávicího i respiračního traktu u novorozených a mladých telat do 6 měsíců věku, mastitidy, onemocnění končetin a potřeba vlivu na řízení reprodukce. V rámci jedenácti hodin strávených na farmě byl proveden zdravotní audit se zaměřením na odchov a dochov telat a téměř tříhodinová edukace týmu veterinářů a zootechniků v oblasti řízení reprodukce, imunologie jednotlivých kategorií zvířat a možností efektivní imunoprofylaxe. Aktuálně je zvažováno i zřízení podnikové laboratoře přímo na farmě, od které je očekáváno zkvalitnění diagnostiky některých onemocnění produkčního skotu a precizace léčebných a profylaktických přístupů. V tomto směru není lehké najít v zemi kvalifikovanou odbornou pracovní sílu, podobně jako v jiných specializovaných odvětvích zemědělské výroby. V rámci zdravotního auditu v kategorii telat byly identifikovány kritické body zejména v oblasti managementu mlezivové výživy (kvalita, objem a čas napájení během prvních 24 hod.) a zoohygienických a mikroklimatických podmínek typu ustájení. Po obdržení slíbených analytických dat produkčních parametrů bylo předjednáno sestavení zdravotního a vakcinačního programu s cílem zmírnit přímé i nepřímé ztráty u telat na farmě.  

Ve čtvrtek pak proběhl zdravotní audit na farmě výkrmového skotu (cca 1.500 zvířat), kde jsou umístěni býčci plemene Holstein z mléčné farmy, ale i další mladý skot plemen Simmental a Jersey z dalších farem holdingu, případně i od jiných chovatelů. Zde byly potvrzeny zejména přetrvávající problémy s převážně chronickými respiračními infekcemi po transportu z původních míst odchovu. Akcent diskuze se zootechniky i hlavním veterinárním konzultantem holdingu se točil kolem optimalizace vakcinačních schémat k prevenci BRDC u skotu. Není zcela jednoduché začlenit další vakcinace do již tak obsáhlého programu prevence zdraví, když jsou u skotu v Ázerbájdžánu nadále státem nařízené povinné vakcinace proti nákazám, které již u nás neznáme, jako jsou SLAK nebo sněť slezinná (antrax). Sestavení optimálního imunoprofylaktického protokolu tak bude značně náročné. 

Po představení našeho portfolia a aplikovaných zdravotních programů byl na obou navštívených farmách ze strany specialistů i vedení potvrzen přetrvávající zájem o produkci společnosti Bioveta, a.s. Zejména pak o řadu vakcín proti BRDC včetně nejnovějších přípravků BioBos Respi 2 intranasal a BioBos Respi 5, stejně jako o různé metody hormonálního řízení reprodukce (OVSynch, PRESynch). 

Sic poprvé v drobné sněhové přeháňce jsme tedy v pátek opouštěli letecky Baku, ale i tak s dobrými pocity prohloubení oboustranné otevřené a aktivní spolupráce jak s kolegy z distribuční firmy zastupující Biovetu, tak i se specialisty firmy „AZERSUN Holding“. 

Ahoj Ázerbájdžáne – Salam Aserbaycan! Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B