CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

PESTORIN RHDV 2 injekční suspenze pro králíky

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky PESTORIN RHDV 2 injekční suspenze pro králíky

K aktivní imunizaci králíků bez mateřských protilátek od věku 4 týdnů k prevenci mortality způsobené virem hemorhagického onemocnění králíků typu 2 (RHDV2).

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Králík
Registrováno   

Potřebujete poradit?

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení – 0,5 ml (1 dávka):

Léčivá látka:

Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculi  inactivatum, typ 2 (RHDV 2)            min. 80*

* Titr hemaglutinačně inhibičních protilátek po podání vakcíny laboratorním zvířatům (králík)

Adjuvans:                  

Hydroxid hlinitý hydratovaný pro adsorbci 2%            0,1 ml

Excipiens:                 

Thiomersal                                                                  0,05mg
 

INDIKACE

K aktivní imunizaci králíků bez mateřských protilátek od věku 4 týdnů k prevenci mortality způsobené virem hemorhagického onemocnění králíků typu 2 (RHDV2).
 

Nástup imunity:                      7 dnů  po vakcinaci.

Doba trvání imunity:               6 měsíců po vakcinaci.
 

KONTRAINDIKACE

Nejsou.
 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nebyly pozorovány.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.
 

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Králíci.
 

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Vakcinační dávka – podává se vždy 1 dávka (0,5 ml) subkutánně.

Zvířata se vakcinují od 4 týdnů stáří.

Revakcinace: v 6-ti měsíčních intervalech.
 

Příklad možných vakcinačních schémat:

Králíci od nevakcinovaných matek proti RHDV2:

Věk

4 týdny

10 týdnů

Každých 6 měsíců

Vakcinace

Pestorin RHDV 2

Myxoren

Pestorin Mormyx

(nebo Pestorin + Myxoren)

Pestorin RHDV 2

Pestorin Mormyx


Králíci od vakcinovaných matek proti RHDV2:

Věk

6 týdnů

10 týdnů

Každých 6 měsíců

Vakcinace

Pestorin RHDV 2

Myxoren

Pestorin Mormyx

(nebo Pestorin + Myxoren)

Pestorin RHDV 2

Pestorin Mormyx


Pro králíky od vakcinovaných matek proti RHDV2 nebo v případě, že imunitní stav matek není znám, by mělo být vakcinační schéma upraveno na základě zvážení veterinárního lékaře i jinak, než je uvedeno v navrženém schématu výše, aby se zohlednila případná interference mateřských protilátek s odpovědí na vakcinaci. Pokud je velký infekční tlak onemocněním myxomatózou, doporučuje se proti myxomatóze vakcinovat již od stáří 4 týdnů.
 

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před podáním obsah lahvičky protřepat.

Nepoužívejte přípravek Pestorin RHDV 2 injekční suspenze pro králíky, pokud si všimnete viditelných známek porušení primárního obalu.
 

OCHRANNÉ LHŮTY

Bez ochranných lhůt.
 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C –  8 °C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.
 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Mateřské protilátky mají negativní vliv na účinnost vakcinace. Tam, kde se očekává přítomnost mateřských protilátek, je třeba plán vakcinace odpovídajícím způsobem upravit.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
 

Březost:

Lze použít během březosti. Nedoporučuje se vakcinovat ramlice v posledním týdnu březosti

pro možnost abortu nešetrnou fixací


Laktace:

Neuplatňuje se.


Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že vakcínu Pestorin RHDV2 lze podávat ve stejný den, ale nemísit s vakcínou proti myxomatóze Myxoren. Vakcíny musí být aplikovány do odlišných míst.

Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.


ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.


DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení: 10 x 1 dávka, 1 x 10 dávek, 10 x 10 dávek, 1 x 20 dávek, 10 x 20 dávek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Napište nám


antispam
Zadejte text z obrázku

nebo volejte


+420 517 318 604