CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ADE – vit injekční roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky ADE – vit injekční roztok

Injekční vitaminový přípravek.

typ přípravku: Doplňky stravy, vitamíny, minerální přísady
cílové druhy zvířat: Ovce, Koza, Králík, Pes, Kůň, Skot, Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční roztok.

Čirý až mírně zakalený, žlutě až žlutooranžově zabarvený olejový roztok.

Složení

1 ml obsahuje:

Retinoli propionas                    100 000 IU

Ergocalciferolum                      100 000 IU

Tocoferoli alfa acetas               30 mg

Cílové druhy zvířat

Skot, koně, prasata, ovce, kozy, psi, králíci.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Hypovitaminóza a avitaminóza A, D2 a E; poruchy růstu a látkového metabolismu mláďat domácích zvířat, zvýšená vnímavost k infekčním chorobám dýchacího a trávicího aparátu; hemeralopie, xeroftalmie, keratomalacie, epiteliální alterace, akné, hyperkeratotický ekzém; rachitis, osteomalacie, poruchy vyvolané sníženou hladinou vápníku v organismu, podpora hojení kostních zlomenin a správného vývoje zubů, osutina selat. Podpůrná léčba sterility bez známé etiologie, profylaxe embryonální mortality a poruch ve vývoji plodu v prenatálním období, oligospermie, nedostatečné libido sexualis u samců, myodystrofie jehňat a telat; doplnění vitamínových rezerv v období před porodem a u novorozených mláďat, zejména v exponovaných zoohygienických a dietetických podmínkách.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Při aplikaci může dojít k ovlivnění plazmatických hladin vitamínů při současném podání antiepileptik.

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulární podání.

Skot, kůň:

5–10 ml přípravku pro toto.

Tele, prase, hříbě:

3–7 ml přípravku pro toto.

Sele, jehně, kůzle:

1–3 ml přípravku pro toto.

Pes:

0,1 ml / 5 kg ž. hm.

Králík:

0,1 ml přípravku pro toto.

U těžkých případů opakovat 2–3x ve 2denních intervalech v polovičních dávkách.

Skladování

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Ochranné lhůty

Maso:

Skot - 243 dnů

Prasata - 228 dnů

Koně - 243 dnů

Ovce - 194 dnů

Kozy - 194 dnů

Králíci - 56 dnů

Mléko:

Skot, ovce, kozy, koně - 120 h. (5 dnů)

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Po prvním otevření ihned spotřebujte.

Balení

1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 500 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.