CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

AMOXICILLIN BIOVETA 150 mg/ml LA injekční suspenze

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky AMOXICILLIN BIOVETA 150 mg/ml LA injekční suspenze

injekční antbiotikum s obsahem 15 % amoxicilinu.

typ přípravku: Antibiotika, chemoterapeutika
cílové druhy zvířat: Prase, Pes, Skot

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční suspenze.

Po roztřepání mléčná suspenze.

Složení

1 ml obsahuje:

Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum) – 150 mg.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Terapie onemocnění vyvolaných zárodky citlivými na amoxicilin u skotu, prasat a psů.

Jedná se zejména o infekce lokální, gastrointestinální, respiratorní a urogenitální.

Cílové druhy zvířat

Skot, prasata, psi.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Peniciliny vykazují interakci s bakteriostatickými antibiotiky, jako jsou tetracykliny, chloramfenikol aj.

Podávané množství a způsob podání

Obecná dávka je 10 mg amoxicilinu na kg živé hmotnosti a den nebo 1 ml na 15 kg živé hmotnosti a den.

Způsob podání: intramuskulárně.

Skladování

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

Ochranné lhůty

Maso:

Skot – 15 dnů.

Prasata – 42 dnů.

Mléko:

72 hodin.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Balení

1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml.

1 x 250 ml, 12 x 250 ml, 20 x 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.