CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

KOLIBIN RC NEO, injekční emulze pro skot

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky KOLIBIN RC NEO, injekční emulze pro skot

Inaktivovaná vakcína proti rota, korona a koli infekcím novorozených telat.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Skot
Registrováno   

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční emulze.

Složení

Jedna vakcinační dávka (2ml) obsahuje:

Bovinní rotavirus, kmen TM-91, inaktivovaný RP ≥ 1*.

Bovinní coronavirus, kmen C-197, inaktivovaný RP ≥ 1*.

E. coli 3 subtypy inaktivovaných enteropatogenních kmenů K99:

O8: K35, K99; O9:K35, K99; O101:K30, K99, RP ≥ 1*.

* Relativní účinnost stanovena sérologickou metodou (ELISA) na morčatech v porovnání s referenční vakcínou s minimálním obsahem antigenu.
Adjuvans:

Olejové adjuvans – ad 2 ml.

Pomocné látky:

Thiomersalum – 0,01 %.

Formaldehyd solutio 35% – 0,19 %.

Indikace

K vakcinaci březích jalovic a krav proti gastroenterálním onemocněním telat vyvolaných rotaviry, koronaviry a enteropatogenními E. coli. Telata sající od matek jsou chráněna kolostrální a laktogenní cestou před infekcí během prvních dvou až čtyř týdnů života. U telat krmených kolostrem nasbíraným od vakcinovaných krav začíná pasivní ochrana po zahájení krmení kolostrem a trvá až do ukončení krmení.

Podávané množství a způsob podání

Vakcinační dávka – 2 ml, vakcína se aplikuje intramuskulárně – nejlépe v oblasti glutea.

Základní vakcinace: 

Březí jalovice (nebo dosud nevakcinované krávy) se vakcinují dvakrát v intervalu 21 dnů, a to 7–5 týdnů a 4–2 týdny před prvním očekávaným porodem.

Revakcinace:

Provádí se jedenkrát, a to 4–2 týdny před každým následujícím porodem.

Krmení kolostrem:

K zajištění účinné ochrany telat před infekcí je nutná saturace zažívacího traktu telat kolostrem vakcinovaných krav po dobu prvních 2–3 týdnů života. Adekvátní množství kolostra vakcinovaných krav musí tele vypít do 6 hodin po narození. Za předpokladu, že tele není pod matkou, doporučuje se kolostrum (později mléko) vakcinovaných krav sbírat z prvních 6–8 dojení a skladovat jej zmražené nebo po dobu nejdéle 14 dní vychlazené na teplotu od 2 do 8 °C. Denní dávka kolostra (resp. mléka) pro tele je 2,5 až 3,5 litru denně po dobu nejméně prvních dvou týdnů života. Optimální ochrany telat před infekcí lze tímto způsobem dosáhnout při vakcinaci všech krav ve stádě.

Zvláštní upozornění

Vakcinovat lze pouze zdravá zvířata.

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce – náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče. Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství a vezměte sebou příbalovou informaci. Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, rychlá, chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

Skladování

V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

24 měsíců. Po prvním otevření – 10 hodin. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení

2 x 2 ml, 10 x 2 ml, 20 x 2 ml, 1 x 4 ml, 5 x 4 ml, 10 x 4 ml, 1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 10 x 10 ml, 1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 10 x 20 ml, 1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml, 1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml, 1 x 250 ml, 12 x 250 ml, 20 x 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.