CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

PESTORIN MORMYX lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky PESTORIN MORMYX lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Vakcína proti hemoragickému onemocnění a myxomatóze králiků.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Králík

Potřebujete poradit?

Složení

Jedna dávka (1 ml) obsahuje:

Tekutá složka

Názvy složek

Množství

Funkce

Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculi

 

min. 80*

Účinná složka

Aluminiumhydroxid

0,2 ml

Adjuvans

Thiomersal

0,085–0,115 mg

Konzervans

Fyziologický roztok pufrovaný

ad 1,0 ml

Rozpouštědlo

*Titr hemaglutinačně inhibičních protilátek po podání vakcíny laboratorním zvířatům (králík).

Lyofilizovaná složka

Názvy složek

Množství

Funkce

Poxvirus myxomatosae attenuatum

min. 103,3 TCID50

max. 105,8TCID50

Účinná složka

Lyofilizační médium

ad 1,0 ml

Ochranná složka

Kultivační médium MEM

Kultivační médium

Léková forma

Injekční roztok.

Cílové druhy zvířat

Králík.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K ochrannému očkování klinicky zdravých králíků jedním vpichem proti hemoragickému onemocnění a myxomatóze králíků.

Doporučuje se následující imunizační schéma:

Králíci se vakcinují ve věku 10 týdnů.

V případě nepříznivé nákazové situace je možno vakcinovat v rannějším věku:

a) Vakcinace monovalentní vakcínou proti myxomatóze (Myxoren) od stáří 4 týdnů s následnou revakcinací vakcínou Pestorin Mormyx nejdříve ve věku 10 týdnů. Mezi aplikacemi vakcíny Myxoren a Pestorin Mormyx je nutno zachovat odstup minimálně 2 týdny.

b) Vakcinace vakcínou Pestorin Mormyx od stáří 6 týdnů s následnou revakcinací za 4 týdny.

U chovných zvířat se doporučuje další revakcinace vakcínou Pestorin Mormyx v 6měsíčních intervalech.

Vzhledem k sezónnosti onemocnění je třeba provést vakcinaci (revakcinaci) tak, aby v kritickém období výskytu nákazy byla zvířata v plné imunitě.

Kontraindikace

Nemocná a kachektická zvířata. Nedoporučuje se vakcinovat ramlice v posledním týdnu březosti pro možnost abortu nešetrnou fixací.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Před použitím nutno obsah lékovky s tekutou složkou důkladně protřepat.

Lyofilizát se rozpustí tekutou složkou vakcíny, vakcínu je nutno spotřebovat do 2 hodin po naředění.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Neuplatňuje se.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

Použití v průběhu březosti a laktace

Vakcína je určena i pro aplikaci březím zvířatům. Nedoporučuje se vakcinovat ramlice v posledním týdnu březosti pro možnost abortu nešetrnou fixací.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Podávané množství a způsob podání

1 ml bez ohledu na velikost.

Způsob podání – subkutánně.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dvojnásobná dávka vakcíny nezpůsobuje žádné vedlejší účinky cílovým zvířatům.

Ochranné lhůty

Nedoporučuje se porážet králíky pro účely konzu­mace do 7 dnů po  vakcinaci, z důvodu možnosti výskytu místní reakce.

Seznam pomocných látek

Aluminiumhydroxid, thiomersal, fyziologický roztok pufrovaný, lyofilizační médium, kultivační médium MEM.

Inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

24 měsíců.

Vakcínu je nutno spotřebovat do 2 hodin po naředění!

Zvláštní opatření pro uchovávání

V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C. Vakcína nesmí zmrznout!

Druh a složení vnitřního obalu

Vakcína je expedována ve skleněných lékovkách.

Tekutá složka vakcíny je uzavřena vzduchotěsně pryžovými propichovacími zátkami a lyofilizovaná složka vzduchotěsně pryžovými lyofilizačními zátkami, opatřenými hliníkovými pertlemi. Lékovky s vakcínou jsou umístěny v papírových kartonech.

Balení:

1 x 1 dávka, 5 x 1 dávka, 10 x 1 dávka,

1 x 5 dávek, 5 x 5 dávek, 10 x 5 dávek,

1 x 10 dávek, 5 x 10 dávek, 10 x 10 dávek,

1 x 20 dávek, 5 x 20 dávek, 10 x 20 dávek.

Ke každému balení se přikládá schválená Příbalová informace.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.