CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

KETOPROFEN Bioveta 100mg/ml

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky KETOPROFEN Bioveta 100mg/ml

Nesteroidní antiflogistikum pro skot, prasata a koně.

typ přípravku: Ostatní
cílové druhy zvířat: Prase, Skot, Kůň

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční roztok.

Čirý bezbarvý roztok.

Složení

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Ketoprofenum 100 mg

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Skot:

 • Protizánětlivá a antipyretická léčba při respiratorních infekcích v kombinaci s vhodnou antibiotickou léčbou, pokud je potřebné.
 • Protizánětlivá, analgetická a antipyretická léčba edému mléčné žlázy a podpůrná léčba akutních klinických mastitid v kombinaci s vhodnou antibiotickou léčbou, pokud je potřebné.
 • Protizánětlivá, analgetická a antipyretická léčba při muskuloskeletárních onemocněních (např. podpůrná léčba poporodní parézy, kulhání, artritidy – podpůrná léčba, traumatizující zranění, dystokie).

Koně:

 • Protizánětlivá a analgetická léčba zánětlivých příznaků osteoartikulárního a muskuloskeletálního systému - zejména kulhání traumatického původu, artróza, artritida, osteitida, zánět střelkové kosti, tendinitida, bursitida. Laminitida, myositida, záněty po chirurgickém ošetření.
 • Symptomatická léčba kolikových stavů. Symptomatická léčba horečky.

Prasata:

 • Léčba zánětlivých procesů – syndrom MMA (mastitis, metritis, agalakcie), respiratorní infekce, v kombinaci s vhodnou antibiotickou léčbou, pokud je potřebné. Symptomatická léčba horečky.

Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat s narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin.

Nepodávat zvířatům s gastroduodenálním vředem, hemorrhagickými syndromy a dyskrazií krve.

Nepodávat současně s ostatními NSAID, diuretiky a antikoagulanty.

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na léčivou látku.

Nepodávat gravidním klisnám.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nedoporučuje se používat přípravek u hříbat mladších 15 dnů. Použití u zvířat mladších 6 týdnů nebo u starých zvířat může znamenat další riziko. Pokud takovému použití nelze předejít, bude možná nutné snížení dávky a zvýšená péče. Nepoužívejte u zvířat dehydratovaných a zvířat s nízkým krevním tlakem, je u nich riziko zvýšené renální toxicity.

Nepodávejte intraarteriálně. Nepřekračujte uvedené dávky a délku léčby.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Vyhýbejte se kontaktu přípravku s očima a kůží. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, je třeba potřísněné místo okamžitě omýt vodou.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Nežádoucí účinky

Stejně jako ostatní NSAID může ketoprofen vzhledem ke svému mechanismu účinku inhibice syntézy prostaglandinů vyvolat individuální poškození gastrointestinálního traktu anebo renální intoleranci.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březost a laktace:

Laboratorní testy nepodaly důkaz o teratogenním nebo embryotoxickém účinku u potkanů a u králíků.

Přípravek lze použít během březosti a laktace u prasnic a krav. Nepoužívejte u gravidních klisen.

Podávané množství a způsob podání

Skot – 3 mg léčivé látky na kg ž.hm., denně po dobu 1–3 dnů po sobě, hluboko intramuskulárně nebo intravenózně, tj. 3 ml přípravku na 100 kg ž.hm.

Koně – 2,2 mg léčivé látky na kg ž.hm., denně po dobu 3–5 dnů po sobě, intravenózní podání, tj. 1 ml přípravku na 45 kg ž.hm.

Prasata – 3 mg léčivé látky na kg ž.hm., tj. 3 ml přípravku na 100 kg ž.hm. intramuskulárně.

Skladování

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Ochranné lhůty

Skot:

Maso – po intramuskulární podání: 4 dny,      

          – po intravenózním podání: 1 den.

Mléko – bez ochranných lhůt.

Prasata:

Maso – 4 dny.

Koně:

Maso – 1 den.

Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Balení

100 ml.


Napište nám


antispam
Zadejte text z obrázku

nebo volejte


+420 517 318 604