CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOSUIS PRRS inact Eu+Am, injekční emulze pro prasata

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky BIOSUIS PRRS inact Eu+Am, injekční emulze pro prasata

Inaktivovaná vakcína proti infekci PRRS viru s obsahem evropského a amerického kmene.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční emulze.

Olejovitá kapalina mléčné až narůžovělé barvy.

Složení

Jedna vakcinační dávka (2 ml) obsahuje:

Inaktivovaný PRRS virus:

Kmen PRRS/EU              min. 105,1 TCID50*, RP ≥ 1

Kmen PRRS/US               min. 105,1 TCID50, RP ≥ 1**

*TCID50 = 50% infekční dávka pro tkáňovou kulturu, titr viru stanovený v rámci mezioperační kontroly před inaktivací.
**RP = Relativní účinnost (ELISA test) je vyjádřena porovnáním hladiny protilátek v séru selat s hladinou protilátek v referenčním séru získaném po vakcinaci šarží vakcíny, která vyhověla čelenžní zkoušce na cílových zvířatech.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace prasniček a prasnic ke snížení reprodukčních poruch a ke snížení virémie způsobené virem prasečího reprodukčního a respiračního syndromu (evropský a americký typ viru).

Nástup imunity: za 3 týdny po základní vakcinaci (po podání tří dávek).

Trvání imunity: po dobu 6 měsíců.

Cílový druh zvířat

Prasata (prasničky, prasnice).

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulárně, nejlépe do paraaurikulární krajiny, v dávce 2 ml, před připuštěním od 6. měsíce stáří prasniček.

Základní vakcinace: 

Prasničky – primovakcinace 2 x 1 dávka s odstupem 2–3 týdny, provádí se před připuštěním, třetí dávka v 60.–70. dni březosti následující po primovakcinaci.

Prasnice – Primovakcinace 2 x 1 dávka s odstupem 2–3 týdny, provádí se před připuštěním, doporučuje se plošná vakcinace prasnic ve stádě v co nejkratším časovém intervalu, třetí dávka v 60.–70. dni březosti následující po primovakcinaci.

Revakcinace:

Aplikace 1 dávky (2 ml) v 60.–70. dnu každé březosti následující po základní vakcinaci.

Rozsah imunizace je na uvážení veterinárního lékaře a je rovněž závislý na konkrétní epizootické situaci.

Zvláštní upozornění

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Ve stádech infikovaných virem PRRS má infekce heterogenní charakter a projevuje se různě v časovém období. V této souvislosti správně aplikovaný vakcinační program je účinným nástrojem ke zlepšení reprodukčních ukazatelů a kontrole onemocnění současně se zoohygienickými opatřeními.

Skladování

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Ochranná lhůta

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Balení

10 ml, 50 ml, 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.