CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOSUIS ParvoEry injekční suspenze pro prasata

Hlavní stránka Novinky Novinky v sortimentu BIOSUIS ParvoEry injekční suspenze pro prasata

13.3.2019

BIOSUIS ParvoEry injekční suspenze pro prasata

K aktivní imunizaci prasat (prasniček, prasnic) ke snížení klinických příznaků (kožní léze a horečka) červenky prasat vyvolaných bakterií Erysipelothrix rhusiopathiae a k prevenci transplacentární infekce embryí a plodů prasniček a prasnic způsobené prasečím parvovirem.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá dávka (2 ml) obsahuje:

Léčivé látky:

Parvovirus suis, inactivatum, kmen CAPM V198, S-27                       ≥ 4 log2 *)

Erysipelothrix rhusiopathiae, inaktivovaná, sérotyp 2, kmen 2‑64      RP ³ 1 **)

*) titr HI protilátek v séru morčat po aplikaci ¼ objemu dávky vakcíny. Titr protilátek 16 a více musí být prokázán u 4 z 5 morčat. Výsledná hodnota HI titru je dána průměrem titrů protilátek dosažených u 5 morčat.
**) Relativní účinnost (RP) je dána srovnáním hladiny protilátek s hladinou protilátek v séru připraveném s referenční šarží vakcíny vyhovující čelenžní zkoušce na cílových zvířatech dle požadavků monografie Phr. Eur. v platném znění.

Adjuvans:      

Hydroxid hlinitý***)      9,0 mg

 ***)  hydratovaný, pro adsorbci 2 % (vyjádřen jako Al2O3)   

Excipiens:     

Formaldehyd                max. 1,0 mg

Thiomersal                            0,2 mg


Injekční suspenze.

Mléčně bílá až šedobílá tekutina. Během delšího stání je obsah rozdělen na čirou tekutinu a mléčně bílý až šedobílý sediment.


INDIKACE

K aktivní imunizaci prasat (prasniček, prasnic) ke snížení klinických příznaků (kožní léze a horečka) červenky prasat vyvolaných bakterií Erysipelothrix rhusiopathiae a k prevenci transplacentární infekce embryí a plodů prasniček a prasnic způsobené prasečím parvovirem.

Nástup imunity:

Prasečí parvovirus:       3 týdny po základní vakcinaci (od začátku březosti)

E. rhusiopathiae:           3 týdny po základní vakcinaci.

Trvání imunity:

Prasečí parvovirus:                 vakcinace poskytuje ochranu plodů po celou dobu březosti.

E. rhusiopathiae:                     6 měsíců po základní vakcinaci
 

Balení:

Papírová krabička: 1 x 10 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml

Plastová krabička: 10 x 10 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Více se o tomto přípravku dočtete v příbalové informaci.