CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BIOSUIS ParvoEry injekční suspenze pro prasata

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky BIOSUIS ParvoEry injekční suspenze pro prasata

Inaktivovaná vakcína proti parvoviróze a července prasat.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční suspenze. 

Mléčně bílá až šedobílá tekutina. Během delšího stání je obsah rozdělen na čirou tekutinu a mléčně bílý až šedobílý sediment.

Složení

Jedna vakcinační dávka (2ml) obsahuje:

Parvovirus suis, inactivatum, kmen CAPM V198, S-27                       ≥ 4 log2*

Erysipelothrix rhusiopathiae, inaktivovaná, sérotyp 2, kmen 2‑64      RP ≥ 1**

*Titr HI protilátek v séru morčat po aplikaci ¼ objemu dávky vakcíny. Titr protilátek 16 a více musí být prokázán u 4 z 5 morčat. Výsledná hodnota HI titru je dána průměrem titrů protilátek dosažených u 5 morčat.
**Relativní účinnost (RP) je dána srovnáním hladiny protilátek s hladinou protilátek v séru připraveném s referenční šarží vakcíny vyhovující čelenžní zkoušce na cílových zvířatech dle požadavků monografie Phr. Eur. v platném znění.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní imunizaci prasat (prasniček, prasnic) ke snížení klinických příznaků (kožní léze a horečka) červenky prasat vyvolaných bakterií Erysipelothrix rhusiopathiae a k prevenci transplacentární infekce embryí a plodů prasniček a prasnic způsobené prasečím parvovirem.

Nástup imunity:

Prasečí parvovirus: 3 týdny po základní vakcinaci (od začátku březosti).

E. rhusiopathiae: 3 týdny po základní vakcinaci.

Trvání imunity:

Prasečí parvovirus: vakcinace poskytuje ochranu plodů po celou dobu březosti.

E. rhusiopathiae: 6 měsíců po základní vakcinaci.

Cílový druh zvířat

Prasata (prasničky, prasnice).

Podávané množství a způsob podání

Vakcinační dávka 2 ml se aplikuje intramuskulárně, nejlépe do paraaurikulární oblasti.

Prasničky:

Základní vakcinace – od šesti měsíců věku 2 vakcinační dávky v době 6 týdnů a 3 týdny před připuštěním. V případě dřívější vakcinace proti parvoviru a července prasat vakcínami z produkce Bioveta a. s., jsou-li dostupné (podání 1 dávky vakcíny proti července prasat od stáří 8 týdnů a podání jedné dávky vakcíny proti parvoviru prasat 6 týdnů před připuštěním), postačí jedna vakcinační dávka 3 týdny před připuštěním.

Další pravidelné revakcinace vždy jednou vakcinační dávkou nejpozději 3 týdny před každým připuštěním (ale ne později než 6 měsíců po předešlé vakcinaci).

Prasnice:

Základní vakcinace – v případě dřívější vakcinace proti parvoviru a července prasat vakcínami z produkce Bioveta a. s. (viz. vakcinační schéma pro prasničky), postačí jedna vakcinační dávka 3 týdny před připuštěním.

V případě, že prasnice nebyly vakcinovány jako prasničky (před prvním porodem), musí být provedena základní vakcinace jako u prasniček.

Další pravidelné revakcinace vždy jednou vakcinační dávkou nejpozději 3 týdny před každým připuštěním (ale ne později než 6 měsíců po předešlé vakcinaci).

Skladování

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C–8 °C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Balení

10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.