CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Bioveta pomáhá veterinárním lékařům v Lotyšsku s ochranou proti respiračním infekcím skotu

Hlavní stránka Novinky Aktuality Bioveta pomáhá veterinárním lékařům v Lotyšsku s ochranou proti respiračním infekcím skotu

31.8.2018

Bioveta pomáhá veterinárním lékařům v Lotyšsku s ochranou proti respiračním infekcím skotu Ve dnech 6.–10. 8. 2018 proběhla návštěva našeho produktového manažera pro skot, MVDr. Pavla Rašky, v jednom z Pobaltských států – Lotyšsku.

Chov skotu je zde rozvinut jak v podobě klasických dojných stád, již s rozšiřující se základnou Holštýnského plemene, tak i masných a kombinovaných plemen chovaných převážně na pastvě. Nadále ještě existuje i poměrně rozšířený chov pouze několika kusů zvířat na venkově.

Respirační infekce skotu jsou v Lotyšsku běžné

Samozřejmě nejen o skot, ale i jiná zvířata zde pečuje přibližně 700 praktických veterinárních lékařů, z nichž v dlouhodobém vývoji je okolo 60 % žen. Díky ne zcela vyrovnaným klimatickým podmínkám severnějšího státu Evropy (teploty během roku kolísají od -30 °C do +30 °C) je zdejší, pochopitelně zejména mladý skot, silně náchylný k respiračním infekcím již od stáří 1 měsíce. Často totiž musí být držen ve stájích společně se staršími věkovými kategoriemi. Jelikož došlo v průběhu roku 2017 k periodickým výpadkům dodávek vakcín jiných výrobců na tento trh, situace zejména v chladném ročním období na některých farmách gradovala v závažné infekce. To samozřejmě znamenalo nezanedbatelné ztráty v podobě přímých úhynů, hendikepování přeživších telat i enormním nákladům na léčbu, a komplikovalo tak život i veterinárním lékařům.

Bioveta, a. s. nabízí pomocnou ruku s vakcinací skotu

Naše společnost Bioveta, a. s. na tuto situaci reagovala ve spolupráci se zdejší distribuční firmou „Bertas Nams“ s centrálou v Rize, nabídkou zaregistrování kompletního portfolia vakcín proti respiračnímu syndromu skotu (BRDC) řady BioBos Respi a jejich distribucí k cílovým zákazníkům. Jelikož právě začátkem srpna tohoto roku došlo k zaregistrování tohoto kompletu, byl vyslán do Lotyšska specialista, produktový manažer MVDr.Pavel Raška, s cílem navštívit některé farmy a současně i proškolit veterinární lékaře v této zemi o obecných principech efektivní vakcinace skotu a optimálním použití vakcín řady BioBos Respi v rámci profylaxe BRDC. Na třech odborných pětihodinových seminářích  v různých částech Lotyšska (regiony Kurzeme, Latgale a Vidzeme) bylo dohromady účastno takřka 90 veterinárních lékařů s převažující specializací v chovech skotu. Vakcíny řady Biobos Respi se setkaly s vysoce pozitivním ohlasem, jelikož byly prezentovány standardně i různé praktické přístupy, varianty vakcinačních schémat v různých situacích i principy intranazální vakcinace velmi mladých telat vakcínou BioBos Respi 2 intranasal, na kterou lze efektivně navázat užitím vakcín BioBos Respi 3 nebo BioBos Respi 4. V rámci zajímavých diskuzí pak byly probírány i možnosti a zkušenosti s použitím dalších , již dříve zde zaregistrovaných přípravků, jako hormony, gynekologika či vakcína proti trichofytóze skotu.

Bioveta přeje kolegům v této krásné lesnaté i jezernaté zemi, aby dokázali s pomocí našich přípravků úspěšně zvládat vlny respiračních infekcí mladého skotu již od letošního podzimu a věří v další oboustrannou otevřenou a aktivní spolupráci. Na shledanou – ARDIÉVAS LATVIA.Sdílet: tw.png, 637B fb3.png, 512B gg.png, 716B in.png, 595B