CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

BioBos Respi 3, injekční suspenze pro skot

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky BioBos Respi 3, injekční suspenze pro skot

Inaktivovaná vakcína proti respiračnímu syndromu skotu.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Skot

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční suspenze. Narůžovělá tekutina s přítomností sedimentu.

Složení

Jedna vakcinační dávka (2 ml) obsahuje:

Bovinní respirační syncytiální virus (BRSV), inaktivovaný, kmen BIO-24 RP ≥ 1*

Virus bovinní parainfluenzy 3 (PI3V), inaktivovaný, kmen BIO-23 RP ≥ 1*

Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, sérotyp A1, inaktivovaná, kmen DSM 5283, RP ≥ 1*

*) Relativní účinnost (RP) je dána srovnáním hladiny protilátek s hladinou protilátek v séru   připraveným s referenční šarží vakcíny vyhovující čelenžní zkoušce na cílových zvířatech.                                            

Indikace

K aktivní imunizaci skotu za účelem: snížení infekce viru parainfluenzy 3, snížení infekce a klinických příznaků bovinního respiračního syncytiálního viru, snížení klinických příznaků a plicních lézí zárodku Mannheimia (Pasteurella) haemolytica sérotypu A1.

Nástup imunity: protilátková odezva proti BRS viru, PI3 viru a Mannheimia haemolytica dosahuje nejvyšší úrovně za 3 týdny po úplném imunizačním programu.

Doba trvání imunity: minimálně 6 měsíců.

Cílový druh zvířat

Skot od 2 týdnů věku.

Použití v průběhu březosti a laktace

Lze použít během březosti a laktace.

Podávané množství a způsob podání

Vakcinační dávka – 2 ml, vakcína se aplikuje subkutánně. 

Základní vakcinace:

Doporučuje se vakcinovat telata od 8 týdnů věku s revakcinací za 2–4 týdny (vakcinovat lze telata již od 2 týdnů věku).

Revakcinace:

Doporučuje se za 6 měsíců po základní imunizaci, případně před rizikovým obdobím v konkrétním chovu (např. přesun zvířat, změna systému ustájení atd.).

Skladování

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Ochranná lhůta

Bez ochranných lhůt.

Doba pužitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Zvláštní upozornění

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Základní imunizaci je třeba zahájit včas, aby se chráněnost plně vyvinula do začátku rizikového období zvířete. Základní imunizaci telat je třeba dokončit před společným ustájením nebo během karantény. Doporučuje se vakcinovat všechna zvířata v chovu, pokud není vakcinace u některých zvířat kontraindikována, aby se minimalizoval infekční tlak. U telat do věku 6 týdnů mohou výši protilátkové odezvy snižovat mateřské protilátky získané prostřednictvím matek.

Balení

1 x 2 ml, 10 x 2 ml, 20 x 2 ml, 1 x 10 ml, 10 x 10 ml.

1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 10 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.