CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Pravidla systému Banka kont PB

Hlavní stránka Věrnostní program Pravidla

Pravidla programu „BANKA kont partnerů Biovety, a. s."

 Podrobná pravidla věrnostního programu BANKA kont partnerů Biovety, a. s."

1) Program „BANKA kont partnerů Biovety, a. s." je určen pro privátní veterinární lékaře (lékařky), členy KVL ČR, kteří nakupují veterinární přípravky spol. Bioveta, a. s. (dále jen Bioveta) u svého distributora nebo přímo v Biovetě.

2) Pokud máte zájem zapojit se do věrnostního systému „BANKA kont partnerů Biovety" stačí podepsat „Dohodu", ve které vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby Bioveta. zpracovávala v rámci své marketingové činnosti údaje o Vašich odběrech přípravků Biovety získaných z měsíčních hlášení od distributorů za účelem poskytování výhod plynoucích ze systému „BANKA kont partnerů Biovety, a. s."

3) Formulář „Dohody" naleznete na zde nebo jej můžete získat u svého obchodního reprezentanta Biovety (MVDr. Tomáš Dymáček – tel: 777 079 728, MVDr. Daniel Novotný – tel:  777 357 874, MVDr. Karel Paukner – tel: 602 476 680, MVDr. Jan Zobač – tel: 602 774 873) nebo Vám jej na požádání (tel: 775 860 350) zašleme přímo na Vaši adresu.

4) Podepsáním a odesláním originálu „Dohody" do Biovety (adresa: Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Ing. Ivana Zavřelová) jste zapojen(a) do věrnostního programu „BANKA kont partnerů Biovety, a. s." a můžete využívat výhody plynoucí z tohoto věrnostního programu. Podepsanou „Dohodu" můžete také předat obchodnímu reprezentantovi Biovety při jeho osobní návštěvě ve Vaší ordinaci.

5) Každému z Vás, kdo splní podmínky pro zapojení do programu „BANKA kont partnerů Biovety, a. s." (viz bod 2 a 4), zřídíme a povedeme dvě konta: bodové konto a zlaťákové konto.

6) Za nákup veterinárních přípravků ze sortimentu Biovety získáváte body, které se Vám budou automaticky od měsíce Vašeho zapojení do systému připisovat na Vaše bodové konto, a to na základě měsíčních hlášení od distributorů. Seznam přípravků s informací, kolik bodů získáte za nákup konkrétního výrobku Biovety, žádejte u svého obchodního reprezentanta Biovety.

7) Za získané body máte nárok na odměnu (veterinární přípravky ze sortimentu společnosti Bioveta nebo finanční kompenzace v případě poskytování marketingových služeb). Poprvé si můžete odměnu vybrat po nasbírání 3 000 bodů, následně pak kdykoliv (tj. nemusíte opětovně dosáhnout hranice 3 000 bodů).

8) V případě, že si jako odměnu za body vyberete veterinární přípravky ze sortimentu společnosti Bioveta, jejich hodnota (cena) bude odpovídat maximálně aktuálnímu počtu bodů na Vašem bodovém kontě. Cena přípravků je počítána včetně DPH. Příklad: pokud máte na svém bodovém kontě 4 100 bodů, můžete si vybrat veterinární přípravky ze sortimentu Biovety v hodnotě 4 100 Kč nebo za menší hodnotu (například jen za 3 500 Kč). Vámi vybrané veterinární přípravky Vám budou fakturovány za zvýhodněnou cenu 1,00 Kč + DPH.

9) V případě, že si jako odměnu za body vyberete finanční kompenzaci, její hodnota se bude rovnat polovině počtu bodů na Vašem bodovém kontě. Příklad: pokud máte na svém bodovém kontě 5 000 bodů, výše finanční kompenzace, na kterou máte nárok, je 2 500 Kč. Finanční kompenzace za poskytování marketingových služeb Vám bude poskytnuta na základě Vámi vystavené faktury na Váš bankovní účet.  

10) Po poskytnutí finanční kompenzace za poskytování marketingových služeb nebo zaslání Vámi vybraných veterinárních přípravků bude počet bodů na Vašem bodovém kontě adekvátně snížen. Při výběru odměny nemusíte čerpat všechny nasbírané body najednou, můžete je čerpat po částech.

11) Navíc Vám v „BANCE kont partnerů Biovety, a. s.“ povedeme za Vaše nákupy veterinárních přípravků Biovety ještě druhé konto, tzv. zlaťákové, na které Vám budou připisovány zlaťáky. Jakmile nakoupíte veterinární přípravky Biovety v hodnotě 350 000 Kč bez DPH, získáváte 1 zlaťák, za dalších 350 000 Kč bez DPH druhý zlaťák, atd.

12) Za ZLAŤÁKY můžete získat BONUSOVOU ODMĚNU, a to DÁRKOVÉ POUKAZY na akce pořádané Biovetou a jiné. Vámi vybraná bonusová odměna Vám bude fakturována za zvýhodněnou cenu 1,00 Kč + DPH. Přehled bonusových odměn za zlaťáky naleznete v tabulce v sekci odměny.

13) V případě Vašeho zájmu vyčerpat si odměnu, na kterou máte nárok (tj. přípravky ze sortimentu Biovety, finanční kompenzace v případě poskytování marketingových služeb nebo bonusovou odměnu), kontaktujte manažerku „BANKY kont partnerů Biovety, a. s.“ (telefonní číslo 775 860 350, fax 517 363 319, e-mail: zavrelova.ivana@bioveta.cz nebo kontaktujte telefonicky obchodního reprezentanta Biovety, kteří vše zrealizují podle Vašeho přání.

14) Aktuální počet Vašich nasbíraných bodů a zlaťáků Vám na vyžádání sdělí Ing. Ivana Zavřelová na tel. 775 860 350 nebo na emailu zavrelova.ivana@bioveta.cz, případně Váš obchodní reprezentant na tel. čísle viz kontakty.

15) V případě, že do 12 měsíců od data Vašeho zapojení do programu „BANKA kont partnerů Biovety, a. s.“ nedosáhnete na Vašem bodovém kontě minimální hranice 3 000 bodů, bude Vaše bodové konto vynulováno.

16) Pokud se přihlásíte na hromadnou akci, kterou pořádá společnost Bioveta, a této akce se nezúčastníte, případně nezrušíte svoji účast do 7 dní před konáním akce, příslušné zlaťáky vám budou odečteny.

17) Pokud Vaše bodové nebo zlaťákové konto zůstane 2 roky od data Vašeho zapojení do programu „BANKA kont partnerů Biovety, a. s.“ bez čerpání odměn, budou tato konta vynulována. Body i zlaťáky mají platnost 2 roky od jejich získání. Body a zlaťáky starší 24 měsíců jsou z účtu automaticky odepsány a nelze je dále využít.

18) Bioveta, a. s. si vyhrazuje právo změny bodového ohodnocení veterinárních přípravků ze svého sortimentu a změny pravidel věrnostního programu „BANKA kont partnerů Biovety, a. s.“.

19) Dovolujeme si upozornit na dodržování ustanovení vyplývajících ze Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.  Bioveta, a. s. nenese odpovědnost za možné komplikace vyplývající z tohoto zákona.

 

Poznámky:

Pro informace o fungování věrnostního programu „BANKA kont partnerů Biovety, a. s." se můžete obrátit v pracovních dnech na uvedené kontakty.
Společnost Bioveta, a. s. si vyhrazuje právo verifikovat data žadatele, aby nedošlo ke zneužití informací neoprávněnými osobami.