TR - Turecká CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská UA - Ukrajinská
TR - Turecká
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • UA - Ukrajinská

BioBos Respi 4

Anasayfa HABERLER YENİ ÜRÜNLER BioBos Respi 4

15.5.2015

BioBos Respi 4

Sığırlarda Parainfluenza 3 virusu, Viral diyare virusu, Respiratorik syncytialis virus ve Mannheimia (eski Pasteurella) haemolytica enfeksyonlarına karşı ınaktıf aşı.

BİLEŞİM

Aktif maddeler:

Virus respiratoris syncyalis bovis inacvatum,

strain BIO‐24  RP ≥1

Virus parainfluensis 3 bovis

inacvatum,

strain BIO‐23      RP ≥1

Virus diarrhoeae bovis inacvatum,

strain BIO‐25      RP ≥1

Mannheimia (Pasteurella) haemolyca inacvata, strain DSM 5283,

serovar 1A           RP ≥1

Aşı Bovine solunum syntitial virüsü, Parainfluenza 3 virüsü, Bovine viral diyare viüsü ve  Mannheimia mikrobu (Pasteurella) haemolyca’nın neden olduğu enfeksiyonlara karşı antikor oluşumu sağlar

HEDEF TÜRLER

2 haftalıktan büyük sığırlar.

ENDİKASYON

Sığırlarda Parainfluenza 3 virüsüne karşı aktif immünizasyon, enfeksiyonların azaltılması, enfeksiyonların ve klinik belirtilerin azaltılması için Bovine solunum syntitial virüsüne

Yönelik, Bovine viral diyare viüsüyönelik enfeksiyonların azaltılması ve Mannheimia mikrobu (Pasteurella) haemolyca serotype A1’e yönelik klinik belirtilerin ve pulmoner lezyonların azaltılması için.

DOZAJ, UYGULAMA VE AŞILAMA ÇİZELGESİ

DOZAJ: 2 ml

Uygulama:  subkutanöz

Temel immünizasyon (aşılama ve akabinde yeniden aşılama): 8 haftalıktan itibaren buzağıların 2-4 haftada yeniden aşılanmaları önerilir (2 haftalık buzağıların aşılanması mümkündür ).

Yeniden aşılama:

Problemli soylarda,temel immünizasyondan sonra 6 ay içerisindemuhtemelen sözkonusu soyun riskli döneminden önce bir başka yeniden aşılama önerilir (örneğin hayvamların bakli, ahır sisteminin değiştirilmesi, vb).

Gebe inekler ve düveler:

Yavrunun kolostrum ile artan direncinden dolayı doğumdan

7-5 hafta ve 4-2 hafta önce arka arkaya aşılama.

Anbody response against BRS virus, PI 3 virus, BVD virus and Tam immünizasyon programından sonra 3 hafta içerisinde BRS virüsü, PI 3 virüsü ve Mannheimia haemolyca ‘ya karşı antikor tepkisii en üst seviyeye ulaşır. Temel immünizasyon uygulamasından sonraki 6 aylık sure içerisinde gerekli olduğu üzere bir başka  yeniden aşılama önerilir. Bunun nedeni bağışıklığın yeniden aşılama sonrasında 6 ay devam etmesidir..

RAF ÖMRÜ

Veterinerlik tıbbi ürününün raf ömrü açılmamış paketler için 2 yıl olup açıldıktan sonra 10 saat içerisinde kullanılmalıdır.

SAKLAMA

Buzdolabında saklayın
(2 °C – 8 °C). Dondurmayın.

PAKETLEME

2 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml

Cam şişelerde.