CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

XYLASED 500 mg lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky XYLASED 500 mg lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Přípravek k sedaci volně se pohybujících cílových druhů zvířat pomocí narkotizační střely. Přípravek je možno použít v kombinaci s ketaminem k anestézii.

typ přípravku: Analeptika, anestetika, hypnotika
cílové druhy zvířat: Kůň, Skot

Potřebujete poradit?

Léková forma

Lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.

Lyofilizát porézní struktury, bílé nebo téměř bílé barvy.

Po rekonstituci čirý bezbarvý roztok.

Složení

Před rekonstitucí:

A) Lyofilizát

Xylazinum (ut Xylazini hydrochloridum) – 500 mg.

B) Rozpouštědlo         

Voda na injekci.

Po rekonstituci:

Lyofilizát + 2 ml rozpouštědla – 250 mg/ml Xylazinum (ut Xylazini hydrochloridum) (25% roztok).

Lyofilizát + 5 ml rozpouštědla – 100 mg/ml Xylazinum (ut Xylazini hydrochloridum) (10% roztok).

Lyofilizát + 10 ml rozpouštědla – 50 mg/ml Xylazinum (ut Xylazini hydrochloridum) (5% roztok).

Cílové druhy zvířat

Skot, kůň, jelen, daněk, srnec.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Skot – sedace, myorelaxace a analgezie při drobných zákrocích; premedikace při celkové anestezii.

Kůň – sedace a myorelaxace; premedikace při celkové anestezii.

Jelen, daněk, srnec – imobilizace a sedace volně se pohybujících zvířat pomocí narkotizační střely; premedikace při celkové anestezii.

Kontraindikace

Nepodávat zvířatům s insuficiencí a poruchami kardiovaskulárního a pulmonálního systému, dále zvířatům hypotenzním.

Nepodávat zvířatům v šokovém stavu.

Nepodávat zvířatům s renální insuficiencí, obstrukcemi močových cest a zvířatům dehydratovaným.

Nepodávat skotu, daňkům, jelenům a srncům při bachorových dysfunkcích, poruše motility GIT a metabolické acidóze.

Nepodávat zvířatům v posledním trimestru březosti. Podání xylazinu může u vysokobřezích zvířat vyvolat předčasný samovolný porod či abort. Další informace o použití přípravku v průběhu březosti a laktace.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Bradykardie, reversibilní arytmie (zejména u koně) a hypotenze, bradypnoe až dechová zástava.

Inhibice regulace tělesné teploty.

Hyperémie, zejména u jelena, daňka a srnce.

Paradoxní excitace (při vyšších dávkách).

Hyperglykemie a polyurie s glykosurii (vyjma koně).

Reverzibilní lokální podráždění při intramuskulárním podání.

U přežvýkavců zvýšená salivace, inhibice motility předžaludků, tympanie, neschopnost pohybovat jazykem, regurgitace.

Kontrakce dělohy u skotu.

Změny krevního obrazu a biochemické parametrů.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Použití v posledním trimestru je kontraindikováno u krav s ohledem na prokázaný vliv xylazinu na dělohu.

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Skot – nebyl prokázán vliv xylazinu na dojivost.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepoužívat při současném podání jiných trankvilizérů.

Xylazin potencuje efekt jiných léčiv s působením na CNS (barbituráty, narkotika, anestetika).

Xylazin je vhodný pro premedikaci při vedení celkové anestezie, vhodný pro kombinaci s anestetiky. V kombinaci s těmito léky by měla být dávka xylazinu snížena o třetinu až polovinu.

Účinky xylazinu mohou být zeslabeny podáním látek s alfa2-antagonistickým účinkem.

Skot, kůň ­– vedlejší účinky je možné preventivně minimalizovat podáním atropin sulfátu.

Podávané množství a způsob podání

Přípravek je možné připravit v 3 různých koncentracích (5%, 10%, 25%) za použití různého množství rozpouštědla (10 ml, 5 ml, 2 ml). Lyofilizát rozpustit v množství rozpouštědla dle požadované koncentrace roztoku. 

Roztok o koncentraci 5 % a 10 % se doporučují pro injekční podání, o koncentraci 25 % do narkotizační střely.

Ředění:

Odměřte injekční stříkačkou vždy příslušný objem rozpouštědla pro rekonstituci lyofilizátu:

 • 10 ml rozpouštědla pro přípravu 5% roztoku.
 • 5 ml rozpouštědla pro přípravu 10% roztoku.
 • 2 ml rozpouštědla pro přípravu 25% roztoku.

Při rozpouštění se obsah lékovky důkladně protřepe. Lyofilizát se rozpustí do tří minut za vzniku čirého roztoku.

Dávkování u jednotlivých cílových druhů

Skot:

Cesta podání

mg/kg

ml 5% roztoku/

500 kg ž. hm.

ml 10% roztoku/

500 kg ž. hm.

ml 25% roztoku/

500 kg ž. hm.

Intramuskulárně

0,05–0,3

0,5–3,0

0,25­–1,5

0,1–0,6

Intravenózně

není doporučeno

Kůň:

Cesta podání

mg/kg

ml 5% roztoku/

500 kg ž. hm.

ml 10% roztoku/

500 kg ž. hm.

ml 25% roztoku/

500 kg ž. hm.

Intravenózně

0,6–1

6,0–10,0

3,0–5,0

není doporučeno

Intramuskulárně

2–3

20,0–30,0

10,0–15,0

4,0–6,0

Jelen, daněk, srnec:

Doporučené podání pouze intramuskulárně, a to ve všech ředěních.

Cílový druh

mg/kg

ml 5% roztoku/

50 kg ž. hm.

ml 10% roztoku/

50 kg ž. hm.

ml 25% roztoku/

50 kg ž. hm.

Jelen

3–5

3,0–5,0

1,5–2,5

0,6–1,0

Daněk

4–6

4,0–6,0

2,0–3,0

0,8–1,2

Srnec

2–3

2,0–3,0

1,0–1,5

0,4–0,6

K prodloužení účinku nebo při jeho poklesu lze podání opakovat v závislosti na druhu zvířete a jeho tělesném stavu, a to v rámci rozmezí doporučeného dávkování pro jednotlivé cílové druhy zvířat.

Účinek u cílových druhů zvířat:

Skot:

Míra účinku je závislá na podané dávce. Při zvyšující se dávce se prohlubuje analgetický a anestetický účinek. Po intramuskulárním podání dochází k nástupu sedace během 5 min. s délkou trvání 30–60 min. Při navýšení dávky je vyvolána hluboká sedace a výrazná analgezie, fáze zotavení se prodlužuje na 1–2 hodiny.

Kůň:

Po intravenózním podání dochází k rychlému nástupu účinku xylazinu, během 1 min. Účinek trvá 15–20 min., zotavovací fáze 10–15 min. K návratu do normálního stavu dochází během 1 hod. Po intramuskulárním podání se prodlužuje doba nástupu na 10–15 min. a stav se vrací k normálu do 2 hodin od podání.

Srnec, daněk, jelen:

K nástupu účinku dochází do 5 min., délka účinku trvá asi 20 min. a návrat do normostavu nastává v průměru během 2–3 hod. po podání.

Kůň:

Při intravenózní aplikaci je třeba dávku podávat pomalu v rozsahu 1–2 minut.

Skot, kůň:

Podání atropin sulfátu 10 min. před aplikací xylazinu snižuje vedlejší účinky (zejména účinek na srdce). Atropin se podává v dávce: intramuskulárně 0,01 mg/kg ž. hm. (kůň) a 0,1 mg/kg ž.hm. (skot).

Skladování

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Ochranné lhůty

Skot – maso 3 dny, mléko 3 dojení.

Kůň – nepoužívat u koní, jejichž maso a mléko je určeno pro lidský konzum.

Jelen, daněk, srnec – nepoužívat u zvířat, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po rozpuštění: ihned spotřebujte.

Balení

Lahvičky lyofilizátu a rozpouštědla jsou společně baleny v kartonové krabičce s 2 jamkami:

 • 1 x 500 mg + 1 x rozpouštědlo (2 ml) (určeno pro přípravu 25% roztoku).
 • 1 x 500 mg + 1 x rozpouštědlo (10 ml) (určeno pro přípravu 5%, 10%, 25% roztoku).

Lahvičky lyofilizátu a rozpouštědla jsou společně baleny v plastové krabičce s 10 jamkami:

 • 5 x 500 mg + 5 x rozpouštědlo (2 ml) (určeno pro přípravu 25% roztoku).
 • 5 x 500 mg + 5 x rozpouštědlo (10 ml) (určeno pro přípravu 5%, 10%, 25% roztoku).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.