CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

XYLASED 100 mg/ml injekční roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky XYLASED 100 mg/ml injekční roztok

Injekční roztok s obsahem xylazinu k sedaci, myorelaxaci a analgezii u skotu a koní.

typ přípravku: Analeptika, anestetika, hypnotika
cílové druhy zvířat: Skot, Kůň

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční roztok.

Čirý bezbarvý roztok, bez viditelných částic.

Složení

1 ml injekčního roztoku obsahuje:

Xylazinum – 100,0 mg (ut xylazini hydrochloridum).

Cílové druhy zvířat

Skot, koně.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Skot:

Sedace, myorelaxace a analgezie u malých zákroků.

Kůň:

Sedace a myorelaxace.

Kontraindikace

Obecně:

Nepodávat zvířatům s kardiovaskulárními insuficiencemi a poruchami.

Nepodávat zvířatům s projevy arteriální hypotenze a u zvířat v šokovém stavu.

Nepodávat zvířatům s renální insuficiencí a obturací močových cest.

Nepodávat zvířatům s insuficiencí jater.

Nepodávat zvířatům s respirační insuficiencí.

Nepodávat oslabeným a dehydratovaným zvířatům.

Nepodávat zvířatům s diabetes mellitus.

Skot:

Nepodávat zvířatům s bachorovou dysfunkcí, poruchou motility GIT a metabolickou acidózou.

Koně:

Nepodávat zvířatům s laminitidou ve vazokonstrikční fázi.

Podávané množství a způsob podání

Skot:

Způsob podání:

Jednorázové pomalé intravenózní, nebo intramuskulární podání.

Při intramuskulárním podání lze přípravek aplikovat injekčně, nebo pomocí narkotizační střely.

Doporučená dávka pro jednotlivé cesty podání:

i) intravenózní podání: 0,03–0,1 ml přípravku/100 kg ž. hm., což odpovídá dávce xylazinu 0,03–0,1 mg/kg ž. hm.

ii) intramuskulární podání: 0,05–0,3 ml přípravku/100 kg ž. hm., což odpovídá dávce xylazinu 0,05–0,3 mg/kg ž. hm.

Kůň:

Způsob podání:

Jednorázové pomalé intravenózní podání.

Doporučená dávka: 0,6–1 ml přípravku/100 kg ž. hm., což odpovídá dávce xylazinu 0,6–1,0 mg/kg ž. hm. i.v.

Zátku lze propíchnout maximálně 50krát.

Skladování

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Ochranné lhůty

Skot:

Maso: 3 dny.

Mléko: 36 hodin.

Kůň:

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.  

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Balení

10 ml, 50 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.