CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

TRICHOEQUEN inj. sicc. ad us. vet.

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky TRICHOEQUEN inj. sicc. ad us. vet.

Vakcína proti trichofytóze koní.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Kůň

Potřebujete poradit?

Složení

1 ml obsahuje:

A) lyofilizát:

Léčivá látka:

Trichophyton equinum – min. 4 x 106 CFU, max. 16 x 106 CFU.

Pomocné látky:

Solutio natrii chloridi isotonica.

Nutrimentum moderans (pro lyophilisatione).

B) Solvens:

Zřeďovač A – 1 ml.

Léková forma

Injekce suchá (lyofilizovaná).

Léková forma určená k podání – injekční roztok pro parenterální použití, který vznikne naředěním lyofilizátu v přiloženém Zřeďovači A.

Cílové druhy zvířat

Kůň od 4 měsíců stáří.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K profylaxi a terapii trichofytózy koní.

Kontraindikace

Provádění jiných imunoprofylaktických zákroků v době mezi první a druhou vakcinací až do 20 dnů po druhé (třetí) vakcinaci, nebo aplikovat koním perorální nebo parenterální přípravky s antimykotickými účinky a umísťovat v této době vakcinovaná zvířata mezi koně nakažené trichofytózou.

Zvláštní upozornění

Po aplikaci vakcíny nevystavujte koně po dobu 1 týdne nadměrné fyzické zátěži. U jezdeckých koní doporučujeme vakcinaci provádět mimo tréninkové a závodní období nebo tyto aktivity dočasně přerušit.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Neuplatňuje se.

Nežádoucí účinky

Při vysoké fyzické nebo tréninkové zátěži koní v době 1 týdne po vakcinaci, a hlavně revakcinaci může dojít k výskytu bolestivých otoků v místě aplikace vakcíny a ke snížení příjmu potravy. Tyto změny po 5 až 7 dnech samovolně vymizí. Ojediněle může vzniknout celková anafylaktoidní reakce zpravidla do dvou hodin po aplikaci vakcíny. V případě vzniku anafylaktoidních reakcí ihned použít přípravky s antihistaminovým účinkem (adrenalin, kalcium).

Použití v průběhu březosti

Vakcínu je možné aplikovat březím zvířatům po celou dobu březosti bez nebezpečí výskytu nežádoucích účinků pro mláďata a gravidní zvířata.

Interakce s dalšími léčivými přípravky

Nedoporučuje se současně s vakcinací provádět perorální nebo parenterální ošetření antimykotickými přípravky.

Podávané množství a způsob podání

Dávkování:

Profylaktické:

  • Hříbatům od věku čtyř měsíců do dvanácti měsíců – 2 x 2,5 ml.
  • Koně nad dvanáct měsíců věku – 2 x 5 ml.

Interval mezi vakcinací a revakcinací je 10–16 dnů.

Léčebné:

U hříbat a koní starších než 4 měsíce dvakrát 5 ml s intervalem 10–16 dnů. Při rozsáhlém postižení se doporučuje třetí aplikace vakcíny v léčebné dávce. 10–16 dnů po revakcinaci.

Způsob podání:

Intramuskulárně do krční svaloviny nebo do svaloviny zadní končetiny. Vakcinace se doporučuje provádět do levé, revakcinace do pravé poloviny těla.

Předávkování

Desetinásobná dávka vakcíny nemá žádné vedlejší účinky na cílová zvířata.

Ochranné lhůty

Maso 14 dní.

Seznam pomocných látek

Solutio natrii chloridi isotonica.

Nutrimentum moderans (pro lyophilisatione).

Zřeďovač A.

Inkompatibility

Nedoporučuje se současně s vakcinací provádět perorální nebo parenterální ošetření antimykotickými přípravky.

Doba použitelnosti

18 měsíců.

Vakcínu je nutno spotřebovat do 2 hodin po naředění.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C.               

Druh a složení vnitřního obalu

Vakcína se expeduje v lyofilizovaném stavu ve skleněných lahvičkách o obsahu 5 a 20 ml, uzavřených lyofilizačními zátkami a hliníkovými uzávěry. K vakcíně se přikládá i příslušné množství Zřeďovače A.

Balení:

1 x 5 ml, 5 x 5 ml, 1 x 25 ml, 1 x 50 ml

Ke každému balení se přikládá schválená Příbalová informace.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Použité lékovky a pomůcky nutno inaktivovat, nesmí zůstat odloženy ve stáji. K inaktivaci je vhodné použít 2% roztok Ajatinu, 1% roztok kyseliny peroctové (po dobu 4 hodin) nebo je možné tepelně inaktivovat (100 °C, 2 hodiny).