CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

TRICHOBEN, lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro skot

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky TRICHOBEN, lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro skot

Živá vakcína k profylaxi a terapii trichofytózy skotu

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Skot

Potřebujete poradit?

Léková forma

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro skot.

Složení

Jedna vakcinační dávka (2ml/4ml) obsahuje:

Trichophyton verrucosum – min. 3,125 x 10CFU, max. 18,75 x 106 CFU    

Indikace

K aktivní imunizaci skotu k redukci klinických příznaků dermatofytózy vyvolané dermatofytem Trichophyton verrucosum pro profylaktickou vakcinaci a pro terapeutické použití.

Nástup imunity: do 1 měsíce od aplikace 2. dávky.

Doba trvání imunity: minimálně 5 let.

Kontraindiace

Při vakcinaci a revakcinaci je nutné zabránit aplikaci přípravku do stejného místa (nebo poblíž). Provádět jiné imunoprofylaktické zákroky v době od 10 dnů před první vakcinací až do 20 dnů po druhé (třetí) vakcinaci, nebo aplikace perorálních přípravků s antimykotickými účinky telatům a umísťování vakcinovaných zvířat mezi skot nakažený trichofytózou. V případě nutnosti ošetření telat antibiotickými přípravky v době vakcinace proti trichofytóze je možné použít penicilin, streptomycin, tylosin, tetracyklin nebo sulfonamid bez nebezpečí výrazného ovlivnění vzniku imunity proti trichofytóze.

Nežádoucí účinky

Ojediněle může vzniknout celková anafylaktoidní reakce zpravidla do dvou hodin po aplikaci vakcíny. V případě vzniku anafylaktoidních reakcí ihned použít přípravky s antihistaminovým účinkem (adrenalin, kalcium). Za 10 až 14 dnů po očkování může vzniknout v místě aplikace tenká povrchová krusta o průměru 10–20 mm, která do 2–4 týdnů samovolně odpadne.

Cílový druh zvířat

Skot od stáří jednoho dne.

Podávané množství a způsob podání

Vakcinanční dávka – 2 ml/4 ml, vakcína se aplikuje intramuskulárně v krajině křížové a bederní. První dávka se aplikuje do levé a druhá dávka do pravé části těla nebo naopak.

Základní vakcinace:

Profylaktické i léčebné:

  • telatům od věku jednoho dne do tří měsíců:  2 x 2 ml,
  • skot nad tři měsíce věku:  2 x 4 ml.

Interval mezi podáním první a druhé dávky vakcíny je v rozmezí 5–14 dnů.

U zvířat silně postižených trichofytickými změnami je možno použít ještě další (třetí) terapeutickou vakcinační dávku za 2–4 týdny po druhé aplikaci vakcíny.

Zvláštní upozornění

Při vakcinaci zvířat, která se nacházejí v inkubačním stadiu nemoci, může dojít k provokaci latentního onemocnění. Přechodně se zhorší klinický stav, ale zvířata se většinou postupně zbaví trichofytických změn na kůži bez jiných léčebných zásahů.

V chovech je třeba vakcinovat všechna ustájená zvířata. Stejně je nutno doočkovávat po naskladnění všechna nově zastavená  telata a zvířata přisunutá, protože Trichophyton verrucosum je velmi odolný a ve vnějším prostředí zvířete přežívá 6–8 let.

Skladování

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C–8°C).

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Ochranná lhůta

Maso 14 dní.

Doba použitelnosti

3 roky. Vakcínu je nutno spotřebovat do dvou hodin po naředění.

Balení

5 x 10 ml, 1 x 40 ml, 1 x 80 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.