CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

Souprava k diagnostice Tularemie

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky Souprava k diagnostice Tularemie

K serologické diagnostice tularemie u zajíců a jiných zvířat, pomocí rychlé a pomalé aglutinační zkoušky.

typ přípravku: Diagnostika
cílové druhy zvířat: Králík

Potřebujete poradit?

Složení

Souprava obsahuje:
Antigen Francisella tularensis – inaktivovaná bakteriální suspenze kmene Francisella tularensis, konzervovaná fenolem. Suspenze je kalibrovaná standardním pozitivním a negativním sérem a upravená tak, aby poskytovala snadno viditelnou aglutinační reakci s vyšetřovanými vzorky, obsahující minimální množství specifických protilátek.

Kontrolní pozitivní sérum Francisella tularensis – králičí sérum, obsahující specifické protilátky proti Francisella tularensis, konzervované fenolem. Kapacita séra je kalibrovaná se standardním antigenem a slouží ke kontrole v pomalé a rychlé aglutinační zkoušce.

Fyziologický roztok s fenolem k diagnostickým soupravám – fyziologický roztok s 0,5 % fenolu, k ředění sér a antigenu k pomalé a rychlé aglutinaci.

Indikace

K serologické diagnostice tularemie u zajíců a jiných zvířat, pomocí rychlé a pomalé aglutinační zkoušky.

Provedení zkoušky

Rychlá aglutinace:

U živých zajíců a jiných zvířat se krev odebírá s přístupné vény. Z uhynulých nebo ulovených zvířat se krev odebírá punkcí srdce nebo hrudníku silnější jehlou, nasátím do stříkačky o objemu 2 ml typu ,,Luer“.

Na předem připravenou skleněnou desku pomocí 2 ml stříkačky typu ,,Luer“ (bez jehly) kápneme kapku (asi 0,04 ml) vyšetřované krve. Vedle ní pomocí 2 ml stříkačky typu ,,Luer“ nakapeme 5 kapek (asi 0,2 ml) antigenu. Pomocí skleněné tyčinky smícháme krev s antigenem a rozetřeme na větší plochu.

Jako kontrola se současně na skleněnou desku nanese stejným způsobem kapka kontrolního pozitivního séra předředěného podle výšky jeho titru v pomalé aglutinaci na pracovní titr 8 (například při titru 160 se ředí 20x, při titru 320 se ředí 40x atd.). Ředění séra se provádí přiloženým ředicím roztokem. Ke kapce ředěného séra se přidá stejně velká kapka antigenu a rozetře se skleněnou tyčinkou. Poté se deska nahřeje nad kahanem nebo žárovkou v aglutinoskopu.

Pomalá aglutinace:

Vyšetřované sérum se ředí pomocí ředicího roztoku v řadě od 1 + 9, 1 + 19, 1 + 39 atd. po 0,5 ml v každé zkumavce. K naředěným sérům se přidá po 0,5 ml antigenu, ředěného v poměru 1 + 4 přiloženým ředicím roztokem. Po přidání antigenu se ředění séra zdvojnásobí.

Posouzení zkoušky

Rychlá aglutinace:

V pozitivním případě dojde při teplotě 20–25 °C během 1–3 minut k tvorbě vloček a k projasnění. V negativním případě zůstává směs krve s antigenem nevyjasněná a nedochází k tvorbě vloček.

Pomalá aglutinace:

Pomalá aglutinace se posuzuje po 20hodinové inkubaci při 37 °C a 1 hod. při pokojové teplotě. V pozitivním případě dochází k vyjasnění tekutiny a zřetelné aglutinaci v titru 1 : 80 a vyšším. Titr séra 1 : 40 se považuje za neurčitý. V tomto případě se provádí podle možnosti nová zkouška.

Hodnocení aglutinace:

 • +++ – výrazný aglutinát, úplné vyčeření tekutiny.
 • ++   – 50 % aglutinace, tekutina mírně zakalená.
 • +     – částečná aglutinace, slabý aglutinát, tekutina silně zakalená.
 • -      – žádná aglutinace, silný zákal tekutiny.
   

Balení

Souprava pro 50 vyšetření RA obsahuje:

Antigen Francisella tularensis – 10 ml
Sérum Francisella tularensis pozitivní – 1 ml
Fyziologický roztok s fenolem k diagnostickým soupravám – 2 x 20 ml

                                                                                    Souprava pro 100 balení RA obsahuje:

Antigen Francisella tularensis – 20 ml
Sérum Francisella tularensis pozitivní  – 1 ml
Fyziologický roztok s fenolem k diagnostickým soupravám – 2 x 20 ml

                                                

                                              


Souprava pro 200 balení RA obsahuje:

Antigen Francisella tularensis – 2x 20 ml.
Sérum Francisella tularensis pozitivní – 1 ml.
Fyziologický roztok s fenolem k diagnostickým soupravám – 2 x 20 ml

                                                

                                               
 

Uchovávání

V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C.

Likvidace soupravy

Likvidace obalů a jakýchkoliv zbytků přípravku musí být provedena podle platných předpisů.

Exspirace

2 roky.

V případě kompletace soupravy z různých šarží komponent je určující nejkratší expirační doba.