CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

Souprava k diagnostice brucelózy met. pomalé aglutinace

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky Souprava k diagnostice brucelózy met. pomalé aglutinace

K serologické diagnostice brucelózy u lidí, skotu, prasat, ovcí a koz pomocí metody pomalé aglutinace.

typ přípravku: Diagnostika
cílové druhy zvířat: Ovce, Koza, Skot, Prase

Potřebujete poradit?

Složení

Antigen Brucella abortus k pomalé aglutinaci:

Inaktivovaná bakteriální suspenze kmene Brucella abortus, konzervovaná fenolem. Suspenze je kalibrována a upravena tak, aby v pracovním ředění 1 + 9 dávala dobře viditelnou aglutinační reakci se standardním pozitivním sérem v ředění maximálně 1 + 499.

Sérum Brucella abortus pozitivní, kontrolní:

Monovalentní sérum obsahující specifické aglutinační protilátky proti brucelóze, konzervované fenolem. Sérum je kalibrováno standardním antigenem a jeho kapacita je upravena tak, aby dávalo dobře viditelnou aglutinační reakci v minimálním titru 640.

Způsob použití

Provedení zkoušky:

Ze zkoušeného a kontrolního pozitivního séra se provede ředění v sedmi zkumavkách tak, že do první zkumavky se napipetuje 0,9 ml fyziologického roztoku s 0,5 % fenolu a do dalších zkumavek po 0,5 ml tohoto roztoku. Do první zkumavky první řady se přidá 0,1 ml kontrolního pozitivního séra a do první zkumavky druhé řady se přidá 0,1 ml zkoušeného séra. Séra v prvních zkumavkách se dobře promíchají a 0,5 ml se z každé přenese do druhé zkumavky. Tento postup se opakuje až po poslední zkumavku, ze které se přebytek vyředěného séra v množství 0,5 ml neškodně odstraní. Tímto způsobem vznikne ředění séra 1:10 v první zkumavce, 1:20 ve druhé atd. Do takto získaných ředění sér pak přidáme po 0,5 ml antigenu ředěného 5 % roztokem NaCl v pracovním ředění 1+9.

Po důkladném protřepání se zkumavky inkubují 20 hodin při 37 oC v termostatu. Po vyjmutí z termostatu se za 60 minut stání při laboratorní teplotě provede odečtení reakce.

Posouzení zkoušky:
 • +++ – 100 % aglutinace, úplné vyčeření nebo jen mírná opalescence supernatantu.
 • ++   – 50 % aglutinace, výrazný aglutinát, slabý zákal supernatantu.
 • +     – 25 % aglutinace, ojedinělé vločky, silný zákal supernatantu.
 • -      – negativní aglutinace, mléčný zákal.

Indikace

K serologické diagnostice brucelózy u lidí, skotu, prasat, ovcí a koz pomocí metody pomalé aglutinace.

Skladování

V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C.

Doba použitelnosti

24 měsíců. V případě kompletace soupravy z různých šarží komponent je určující nejkratší expirační doba.

Balení

Antigen Brucella abortus k PA – 100 ml.

Sérum Brucella abortus pozitivní kontrolní – 1 ml.