CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

SERGON PG 400/200 IU lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky SERGON PG 400/200 IU lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Hormonální přípravek pro prasata s obsahem FSH a LH.

typ přípravku: Hormony
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.

Bílý nebo téměř bílý lyofilizát, bez zápachu, lehce rozpustný v rozpouštědle, za vzniku čirého, nejvýše slabě opaleleskujícícho bezbarvého roztoku.

Složení

1 dávka (2ml po rekonstituci):

Gonadotropinum sericum equinum – 400 IU.

Gonadotropinum chorionicum – 200 IU.

Cílové druhy zvířat

Prasnice a prasničky.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba anestru, indukce říje, synchronizace březosti u prasnic a prasniček.

Podávané množství a způsob podání

U jednodávkového i vícedávkového balení přenést prostřednictvím injekční stříkačky obsah lékovky s rozpouštědlem do lékovky s obsahem lyofilizované substance. Protřepat až do rozpuštění. Intramuskulárně nebo subkutánně aplikovat jednu dávku (2 ml) za ucho.

Aplikační schéma:

Cílový druh zvířete

Indikace

Doba podávání

Prasnice

Odstartování cyklu

0.–2. den po odstavu

Zvýšení velikosti vrhu

0.–2. den po odstavu

Anestrus/subestrus

Přibližně 10. den po odstavu

Prasničky

Anestrus/subestrus

Ve stáří 8–10 měsíců

Indukce říje

Ve stáří 5,5 až 6,5 měsíců
nebo při hmotnosti 85–100 kg. Prasničky mohou být inseminovány při prvním estru následujícím po podání. Je-li inseminace provedena až při druhém estru po podání, lze očekávat početnější vrh.

Poznámka: Říje se projeví za 3–6 dní po aplikaci.

Skladování

Uchovávejte v chladničce (2–8 °C).

Chraňte před světlem.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 12 hodin.

Balení

5 x 1 dávka + 5 x 2 ml ředicího roztoku.

10 x 1 dávka + 10 x 2 ml ředicího roztoku.

5 x 5 dávek + 5 x 10 ml ředicího roztoku.

5 x 10 dávek + 5 x 20 ml ředicího roztoku.

6 x 20 dávek + 6 x 40 ml ředicího roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.