CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

SERGON 500 IU/ml prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky SERGON 500 IU/ml prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Hormonální přípravek s obsahem sérového gonadotropinu.

typ přípravku: Hormony
cílové druhy zvířat: Skot, Prase, Pes, Koza, Ovce, Králík

Potřebujete poradit?

Léková forma

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.

Lyofilizát bílé až našedlé barvy, po rozpuštění čirý bezbarvý až našedlý roztok s mírnou opalescencí.

Složení

1 ml rekonstituovaného přípravku obsahuje:

Gonadotrophinum sericum equinum – 500 IU.

Cílové druhy zvířat

Kráva, jalovice, prasnice, ovce, koza, fena, ramlice.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Anestrus, indukce a synchronizace říje.

Podávané množství a způsob podání

1) krávy a jalovice: 1000–3000 IU.

2) prasnice: 500–1000 IU.

Aplikační schéma:

Prasnice:

 • Navození pohlavního cyklu a zvýšení počtu selat ve vrhu (1.–2. den po estru).
 • Tichá říje (10. den po odstavu selat).

Prasničky:

 • Anestrus, tichá říje (stáří 8–10 měsíců).
 • Indukce říje (stáří 6 měsíců nebo 90 kg ž. hm. Inseminace v první říji následující po léčbě. Při inseminaci v 2. říji bývají početnější vrhy.).

3) ovce a kozy: 500 IU (vhodné bezprostředně po vytažení intravaginálních tamponů).

4) feny: 250–500 IU.

5) ramlice: 25–50 IU (připuštění 3. a 5. den po aplikaci).

Způsob podávání: intramuskulárně nebo subkutánně.

Skladování

Uchovávejte v chladničce (2­–8 °C).

Chraňte před světlem.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 24 hodin.

Balení

Přípravek i zřeďovač jsou plněny do injekčních lahviček. Lahvičky s lyofilizátem jsou uzavřeny pryžovou lyofilizační zátkou a hliníkovou pertlí a lahvičky se zřeďovačem jsou uzavřeny pryžovou propichovací zátkou a hliníkovou pertlí.

1 x 1000 IU + 1 x Zřeďovač A a 2 ml.

1 x 3000 IU + 1 x Zřeďovač A a 6 ml.

1 x 5000 IU + 1 x Zřeďovač A a 10 ml.

5 x 1000 IU + 5 x Zřeďovač A a 2 ml.

5 x 3000 IU + 5 x Zřeďovač A a 6 ml.

5 x 5000 IU + 5 x Zřeďovač A a 10 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.