CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ROMETAR 20 mg/ml injekční roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky ROMETAR 20 mg/ml injekční roztok

Injekční přípravek k sedaci, analgézii a myorelaxaci zvířat.

typ přípravku: Analeptika, anestetika, hypnotika
cílové druhy zvířat: Skot, Kůň, Kočka, Pes

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční roztok.

Čirý bezbarvý roztok, bez viditelných částic.

Složení

1 ml obsahuje:

Xylazinum (ut Xylazini hydrochloridum) – 20 mg.

Cílové druhy zvířat

Koně, skot, psi, kočky, zoo zvířata (jelen, srnec, daněk).

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Sedace pro vyšetření a méně bolestivé úkony (např. k zklidnění před přesuny, vážením, rentgenováním, ošetřením paznehtů i odstraněním cizích těles z jícnu u velkých zvířat atd.).

Pro bolestivé zákroky v kombinaci s lokálními anestetiky (na př. odrohování, ošetření panaricia, císařský řez). U skotu se používá samotný ve vyšším dávkování, pro střední a náročnější úkony, u ostatních zvířat v kombinaci s analgetiky, hypnotiky, injekčními anestetiky a myorelaxanciemi. Při kombinaci se dávky xylazinu a použitého anestetika redukují.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Po intravenózní aplikaci přechodné snížení krevního tlaku a pokles respirace, bradykardie a bradypnoe (způsobená pomalým vedením vzruchu), potlačení termoregulace s poklesem teploty. U koní a skotu při vyšším dávkování se snižuje tonus a motilita trávicího ústrojí. U březích zvířat se zvyšuje kontraktilita dělohy. V době působení xylazinu dochází u skotu a kočky (zřídka u psa) ke zvýšené salivaci, mikci a defekaci, u psů a koček v době nástupu účinku ke zvracení. Přechodně se vyskytuje hyperglykemie.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Přípravek se nesmí používat ve vysokém stupni březosti (poslední trimestr).

V období laktace nebylo prokázáno přímé negativní ovlivnění mláďat.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Přípravek nekombinovat s neuroleptiky.

Podávané množství a způsob podání

Závisí na druhu zvířete, způsobu podání a na požadované hloubce účinku. Působení xylazinu lze prolongovat reaplikací 1/3 až 1/2 výchozí dávky.

Kůň:

Samotný Rometar se aplikuje v dávkách 0,6–1 mg xylazinu/kg ž.hm. (tj.3–5 ml Rometaru/100 kg ž.hm.) pomalu i.v. Rychlé nitrožilní podání může přechodně vyvolat hypotenzi a excitaci. V době maximálního účinku za 2–5 min. po injekčním podání je vyjádřena individuálně rozdílná sedace, při dávkování u horní hranice rozmezí myorelaxace projevující se ataxií a jen nevýraznou analgézií. U neklidných, rozrušených a nervózních koní bývá zklidnění někdy nedostatečné.

Účinek přípravku trvá 20–30 min. a odeznívá za 60 min.

Při i.m. podání xylazinu v dávkách 7,5–10 ml/100 kg. ž.hm. bývá účinek slabý.

Pro bolestivá vyšetřování, ošetření a chirurgické výkony na stojícím nebo ležícím pacientovi se přípravek podává v kombinaci s analgetiky, hypnotiky, injekčními a inhalačními anestetiky. Nejužívanější kombinace pro krátké výkony na ležícím pacientovi: xylazin 1,1 mg/kg ž.hm. pomalu i.v., za 2–3 min ketamin 2,2 mg/kg ž.hm. rychle i.v. Ke spontánnímu ulehnutí dochází za 45 sekund až 3 min. Trvání anestézie je individuálně značně rozdílné od 4 do 30 minut. Anestézii je možno prolongovat podáním 1/3 až 1/2 výchozích dávek v okamžiku známek probuzení.

Při kombinaci s chloralhydrátem se aplikuje 3–4 ml Rometaru/100 kg ž.hm. a 4–6 g chloralhydrátu/100 kg ž.hm. Pro navození celkové injekční anestézie ke krátkodobým výkonům nebo k úvodu do inhalační anestézie se aplikuje 0,5–0,8 mg xylazinu/kg ž.hm. i.v., za 3–5 min. guaifenesin 8–10 g/100 kg ž.hm. rychle a přísně i.v. a ihned thiopental 4–6 mg/kg ž.hm. i.v.

Skot: 

Dává se přednost nitrosvalovému podání. Při i.v. podání se redukuje i.m. dávka o 1/3 až 1/2 a aplikuje se pomalu. Velikost nitrosvalové dávky se řídí stupněm požadovaného účinku.

Dávka I. – 0,25 ml Rometaru/100 kg ž.hm. i.m.: sedace pro uklidnění a malé zákroky v lokální anestézii.

Dávka II. – 0,5 ml Rometaru/100 kg ž.hm. i.m.: středně silná sedace, slabší relaxace a analgézie. Pacient může již ulehnout.

Dávka III. – 1 ml Rometaru/100 kg ž.hm. i.m.: velmi silná sedace s výraznou depresí CNS, déletrvající svalová relaxace a středně silná analgézie, vhodná pro většinu chirurgických zákroků na ležícím pacientovi (podle potřeby se doplní lokální anestézii).

Dávka IV. – 1,5 ml Rometaru/100 kg ž.hm. i.m.: navozuje stav celkové anestézie s výraznými vedlejšími projevy (bradypnoe, bradykardie, tympanie, salivace). Používá se jen výjimečně.

Sedativní účinek Rometaru u skotu podle velikosti dávky a způsobu aplikace nastupuje po i.m. podáníza 5–10 min., při i.v. podání za 1–3 min., trvá od 30 min. až do několika hodin.

Analgézie a myorelaxace trvá 45 až 90 minut.

Pes:

Pro sedaci 1–3 mg xylazinu/kg ž.hm. (tj. 0,05–0,15 ml Rometaru/kg ž.hm.) i.m. po 24 hod. hladovce a premedikaci atropinem 0,05 mg/kg ž.hm. s.c. nebo i.m. Dávkování u spodní hranice rozmezí se volí pro pacienty staré, obézní, s vyšší hmotností a se zhoršeným zdravotním stavem. U velkých plemen psů (doga, baset) se může příležitostně vyskytnout tympatie. V kombinaci s lokálními, celkovými injekčními a inhalačními anestetiky pro bolestivá vyšetření, ošetření a operační výkony. V kombinaci se dávky Rometaru i použitého anestetika redukují na jednu polovinu až třetinu.

Kočka:

K sedaci 1–2 mg xylazinu/kg. ž.hm. (tj. 0,05–0,1 ml Rometaru/kg ž.hm.) s.c. nebo i.m. (dávka u horní hranice rozmezí vyvolává depresi dechu) po nutné 24 až 36 hod. hladovce a premedikaci atropinem. V době nástupu účinku dochází často k vomitu nebo dávivým nápinkám.

V kombinaci s injekčními anestetiky (nejčastěji s ketaminem) pro navození celkové anestézie k provedení většiny chirurgických zákroků.

Jelen evropský:

Xylazin po i.m. aplikaci dávky 1–2 mg/kg ž.hm. (tj. 0.05–0,1 ml Rometaru/kg ž.hm.) vyvolává silnou sedaci za 10–15 minut po podání. Dávka 3–4 mg xylazinu/kg ž.hm. i.m. působí imobilizaci zvířat po dobu 40–60 minut.

Srnec:

Srnec je na působení xylazinu velmi sensitivní. Dávky 0,5–1 mg xylazinu/kg ž.hm. (tj. 0,025–0,05 ml Rometaru/kg ž.hm.) i.m. vyvolávají hlubokou sedaci, nezřídka již i imoblizaci, které lze spolehlivě dosáhnout dávkou 1,5–2 mg xylazinu/kg ž.hm. i.m.

Daněk, muflon:

Daněk evropský vykazuje vyšší rezistenci na působení xylazinu a je pro dosažení znehybnění potřeba použít dávku v rozmezí 6–10 mg xylazinu/kg ž.hm. (tj. 0,3–0,5 ml Rometaru/kg ž.hm.)  i.m. Způsob použití: Subkutánně, intramuskulárně, intravenózně.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V případě předávkování a tím spojené výrazné bradypnoe až apnoe použít antagonisty xylazinu a to yohimbin v doporučované dávce 0,1–0,2 mg/kg ž.hm. a tolazolin v dávkování 1,5 mg/kg ž.hm.

Skladování

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Ochranné lhůty

Maso skotu a koní: 1 den.

Mléko skotu: bez ochranných lhůt.

Nepoužívat u dalších druhů zvířat, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Balení

50 ml.