CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

ROKOVAC NEO, injekční emulze pro prasata

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky ROKOVAC NEO, injekční emulze pro prasata

Inaktivovaná vakcína proti rotavirovým a enterálním koliinfekcím prasat.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční emulze. 

Bílá až slabě růžová olejovitá tekutina s lehce roztřepatelným sedimentem.

Složení

Jedna vakcinační dávka (2 ml) obsahuje:

Rotavirus suis inact. OSU 6                                     RP ≥ 1*   

Escherichia coli inact. O101:K99 (F5)                      RP ≥ 1*                          

Escherichia coli inact. O147:K88 (F4)                      RP≥1*                          

Escherichia coli inact. O149:K88 (F4)                      RP ≥ 1*                           

Escherichia coli inact. K85:987P (F6)                      RP≥1*                          

Escherichia coli inact. O101:K99:F41 (F5, F41)      RP ≥ 1*

*RP = Relativní účinnost v porovnání s referenčním sérem získaným po vakcinaci myší šarží vakcíny, která vyhověla v čelenžním testu na cílovém druhu zvířat.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní imunizaci březích prasnic a prasniček proti rotavirovým a enterálním koli infekcím, k navození kolostrální a laktogenní imunity u narozených selat. Selata jsou chráněna proti antigenům obsaženým ve vakcíně po dobu sání od vakcinované matky.

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulárně, nejlépe do paraaurikulární krajiny, v dávce 2 ml.

Základní vakcinace:

Prasničky a prasnice – aplikace 2 injekcí s odstupem 2 až 4 týdnů, druhá injekce nejpozději 2 týdny před očekávaným porodem.

Revakcinace:

Aplikace 1 injekce (2 ml) 4 až 2 týdny před každým dalším očekávaným porodem.

Vakcinované prasnice předávají kolostrální imunitu selatům, která jsou chráněna proti antigenům obsaženým ve vakcíně po dobu sání od vakcinované matky.

Skladování

V temnu a suchu, při teplotě 2 až 8 °C.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Balení

10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.