CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

RHINISIN DNT injekční emulze pro prasata

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky RHINISIN DNT injekční emulze pro prasata

Inaktivovaná vakcína proti sípavce prasat s obsahem dermonekrotoxického toxoidu.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Složení

Jedna dávka (2 ml) obsahuje:

Pasteurella multocida typ D – dermonekrotoxický toxoid            RP ≥ 1*

Buněčná suspenze Bordetella bronchiseptica inactivata             RP ≥ 1*

Buněčná suspenze Pasteurella multocida inactivata                    RP ≥ 1*

*Relativní účinnost v porovnání s referenčním sérem získaným po vakcinaci myší šarží vakcíny, která vyhověla v čelenžním testu na cílovém druhu zvířat.

Léková forma

Injekční emulze.

Cílové druhy zvířat

Prasata.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K vakcinaci prasniček a prasnic od stáří 6 měsíců za účelem pasivní imunizace novorozených selat proti atrofické rhinitidě.

Přípravek je určen k profylaktickým účelům.

Imunita nastupuje za 1 týden po revakcinaci.

Pasivní kolostrální imunita selat získaná od vakcinovaných matek přetrvává po dobu 6 týdnů po narození.

Podávané množství a způsob podání

2 ml bez ohledu na hmotnost zvířete. Způsob podání – hluboko intramuskulárně za uchem.

Imunizace prasnic:

Základní vakcinace – chovné prasnice a prasničky se navakcinují jednou dávkou 8–6 týdnů před porodem. Revakcinace 4–2 týdny před porodem.

Další revakcinace se provádí jednou dávkou 3 až 2 týdny před každým očekávaným porodem. V případě, že období mezi dvěma porody přesáhne 8 měsíců, je nezbytné provést znovu základní vakcinaci.

Skladování

Uchovávejte v chladničce (2–8 °C).

Chraňte před mrazem.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Balení

20 ml, 50 ml, 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.