CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

REMOPHAN 75 µg/ml injekční roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky REMOPHAN 75 µg/ml injekční roztok

Hormonální přípravek s luteolytickým účinkem.

typ přípravku: Hormony
cílové druhy zvířat: Prase, Skot

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční roztok.

Čirý bezbarvý roztok.

Složení

1 ml obsahuje:

Dexcloprostenolum 75 µg (Dexcloprostenolum natricum).

Cílové druhy zvířat

Skot – jalovice, krávy.

Prasata – prasnice.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Biotechnické:

  • Synchronizace a vyvolání říje u jalovic a krav.
  • Synchronizace pohlavního cyklu dárkyň a příjemkyň v programu přenosu raných embryí skotu.
  • Indukce porodu u prasnic.

Terapeutické:

Skot – funkční poruchy vaječníků, postpartální a postservisní anestrus (tichá říje, nepravidelný a anovulační cyklus, perzistující žluté tělísko, luteální cysta).

Postpuerperální onemocnění dělohy, endometritidy, pyometra. Přerušení normální a patologické březosti (v první polovině gravidity).

Kombinovaná terapie folikulárních cyst (10.–14. den po podání LHRH, po zjištění pozitivní ovariální odezvy).

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Přípravek je určen u březích zvířat k navození ztráty ochrany gravidity a tím vyvolání porodu.

Podávané množství a způsob podání

Dávkování:

Skot: synchronizace říje – 2 ml přípravku pro toto (0,15 mg účinné látky). Při synchronizaci říje se po stanovení žlutého tělíska (6.–18. den cyklu) podle příznaků nastupující říje provádí inseminace za 70–120 hodin po aplikaci. V případě, že nedošlo k říji, je možno aplikaci zopakovat 11. den po první aplikaci. U dárkyň embryí se podává 3. den od počátku superovulační přípravy (ranní dávka 2 ml pro toto, večerní 2 ml pro toto). Při léčbě funkčních poruch ovarií se inseminace provádí při první říji vyvolané aplikací přípravku; nedostaví-li se říje, je možné aplikaci 11. den zopakovat. Při kombinované terapii folikulárních cyst se REMOPHAN 75 µg/ml injekční roztok aplikuje 10.–14. den po podání LH-RH (Lecirelin Bioveta) na základě zjištění pozitivní ovariální odezvy. Při léčbě postpuerperálních onemocnění dělohy se aplikace opakuje s odstupem 10 dnů, inseminace se provádí zásadně až po druhé aplikaci.

Prasnice: jednorázová dávka (za ucho) 1 ml přípravku pro toto (75 μg účinné látky) se aplikuje od 111. dne březosti. Většina indukovaných porodů se dostaví mezi 19.–30. hodinou po aplikaci.

Způsob podání: intramuskulárně.

Skladování

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Ochranné lhůty

Maso – 24 hodin.

Mléko – 4 hodiny.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 14 dní.

Balení

10x2 ml, 20x2 ml, 1x10 ml, 5x10 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.