CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

RABADROP, perorální suspenze

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky RABADROP, perorální suspenze

Orální vakcína. K aktivní imunizaci divokých lišek a psíků mývalovitých k prevenci infekce virem vztekliny.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Liška

Potřebujete poradit?

LÉKOVÁ FORMA

Perorální suspenze.
Návnada je hnědozelené až hnědé barvy, čtvercového nebo kulatého tvaru a má pevnou konzistenci. Uvnitř návnady je plastový blistr s vícejazyčným potiskem „Pozor – vakcína proti vzteklině“. Obsah blistru (vakcinační kmen se stabilizačním médiem) je suspenze oranžové až červenofialové barvy.

SLOŽENÍ

Atenuovaný kmen viru vztekliny SAD Clone      1.8x106.0 TKID50* – 1.8x108.5 TKID50*

* 50% infekční dávka pro tkáňovou kulturu

INDIKACE

K aktivní imunizaci divokých lišek a psíků mývalovitých k prevenci infekce virem vztekliny.
Trvání imunity: minimálně 12 měsíců.

CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Liška obecná (Vulpes vulpes), psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides).

PODÁVANÉ MNOŽSTVÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Návnady jsou kladeny buď ručně, nebo z letadla v oblastech, kde probíhá vakcinační kampaň proti vzteklině. Čtvercové návnady jsou obvykle používány pro distribuci z letadel. Návnady jsou určeny k požití liškami nebo psíky mývalovitými. Příjem jedné návnady je dostatečný k navození aktivní imunity proti vzteklině.
Konkrétní vakcinace se řídí místními podmínkami, zejména hustotou populace cílových zvířat na daném území, zdravotním stavem (tedy výskytem vztekliny v dané populaci cílových zvířat) a dalšími požadavky vakcinační kampaně.
Plocha vakcinace by měla být co největší (nejlépe větší než 5 000 km2). Vakcinační kampaně v oblastech bez výskytu vztekliny by měly být navrženy tak, aby oblast pokrývala pás o délce 50 km před oblastí s výskytem vztekliny. Míra distribuce závisí na topografii, hustotě populace cílového druhu a na epizootologické situaci. Proto se dodržují doporučení/požadavky řádně stanovené příslušným úřadem, pokud jde o míru distribuce, oblast vakcinace, rozšiřování návnad a jiné místní/oblastní podmínky. Vyšší hustota distribuce se doporučuje v oblastech s vysokou populační hustotou lišek/psů mývalovitých. Letecké kladení návnad jakýmkoliv vhodným letovým zařízením (např. letadlem, vrtulníkem, drony apod.) se doporučuje pro otevřené nebo řídce osídlené oblasti a ruční kladení návnad se doporučuje v oblastech s vysokou hustotou zalidnění. Kladení z letadel se nedoporučuje v blízkosti vodních ploch (jezer, řek a vodních nádrží) anebo v hustě obydlených oblastech. K ochraně oblastí vztekliny prostých může být provedena vakcinace za účelem vytvoření vakcinačního pásu nebo ve formě bodové vakcinace. Vakcinace by měla být prováděna dvakrát ročně několik po sobě následujících let, nejméně dva roky po posledním potvrzeném případu vztekliny v regionu. Vakcinace by se ovšem neměla provádět, pokud se očekává, že venkovní teplota dosáhne 30°C a více.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte zmrazené při teplotě -20 °C a nižší.
V případě, že je vakcína rozmrazena během doby použitelnosti, nejpozději však do 21. měsíce doby použitelnosti, lze vakcínu skladovat a používat po dobu 90 dnů po rozmrazení, pokud se uchovává při teplotě + 2 ° C až + 8 ° C.
Po rozmrazení znovu nezmrazujte.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

DOBA POUŽITELNOSTI

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky při teplotě -20 °C a nižší.
V případě, že je vakcína rozmrazena během doby použitelnosti, nejpozději však do 21. měsíce doby použitelnosti, lze vakcínu skladovat a používat po dobu 90 dnů po rozmrazení, pokud se uchovává při teplotě +2 ° C až +8 ° C.
Bylo prokázáno, že produkt je stabilní v laboratorních podmínkách po dobu 7 dní při 25 °C, 5 dní při 30 °C a 3 dny při 35°C.

BALENÍ

Jedna dávka vakcíny se plní do plastových blistrů z hliníku a PVC obalených návnadovou hmotou.
Velikosti balení:
a) Pro ruční kladení
Vakcína je balena do kartónové krabice s upevňovací mřížkou po 20 kusech návnad.
Skupinové balení v kartonu je 30 x 20 kusů návnad.
NEBO
Vakcína je balena v PE plastových sáčcích s 30 kusy návnad.

b) Pro letecké kladení
Návnady jsou baleny v PE plastových sáčcích nebo v PE plastových rukávech, které jsou uloženy v kartonových krabicích po 700 kusech návnad (1 x 700 kusů návnad v případě plastových rukávů nebo 2 x 350 kusů návnad v případě plastových sáčků).

Ke každému balení se přikládá schválená Příbalová informace.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.