CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

POLYPLEUROSIN APX PLUS IM injekční emulze

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky POLYPLEUROSIN APX PLUS IM injekční emulze

Inaktivovaná vakcína proti nejčastějším bakteriálním patogenům respiračního traktu prasat.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Složení

1 ml obsahuje:

Actinobacillus pleuropneumoniae sérovar 9                    RP > 1*

Actinobacillus pleuropneumoniae sérovar 2                    RP > 1*

Pasteurella multocida sérovar A                                       RP > 1*

Pasteurella multocida sérovar D                                       RP > 1*

Bordetella bronchiseptica                                                  RP > 1*

Apx I toxoid                                                                        RP > 1*

Apx II toxoid                                                                       RP > 1*

Apx III toxoid                                                                      RP > 1*

*RP = Relativní účinnost v porovnání s referenčním sérem získaným po vakcinaci myší šarží vakcíny, která vyhověla v čelenžním testu na cílovém druhu zvířat.

Léková forma

Injekční emulze.

Cílové druhy zvířat

Prasata.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K imunizaci selat a prasnic v chovech doposud prostých, nebo s výskytem pneumonií vyvolaných původci: Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica.

Novorozená selata od vakcinovaných prasnic jsou pasivně chráněna proti pneumoniím kolostrální imunitou po dobu 14–21 dní.

U vakcinovaných selat nastupuje aktivní imunita za 14 dní po revakcinaci a trvá 6 měsíců.

Podávané množství a způsob podání

Před upotřebením nutno obsah lékovky vytemperovat na pokojovou teplotu a protřepat.

Imunizace selat:

Selata se vakcinují dávkou 1,0 ml i.m.

Primovakcinace od stáří 6 týdnů.

Revakcinace za 2–3 týdny.

Imunizace prasnic:

prasnice se vakcinují dávkou 1,0 ml i.m.

Iniciální vakcinace – 6–4 týdny před porodem. 

Revakcinace za 2–3 týdny, nejpozději však 2 týdny před porodem.

Další revakcinace: provádí se pravidelně 3 až 2 týdny před každým dalším porodem.

V případě, že období mezi dvěma porody přesáhne 8 měsíců, je nezbytné provést znovu iniciální vakcinaci a revakcinaci.

Způsob podání: intramuskulárně, nejlépe do paraaurikulární krajiny.

Skladování

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před mrazem.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po 1. otevření – 10 hodin.

Balení

10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml a 500 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.