CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

POLYGLOB injekční roztok pro psy

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky POLYGLOB injekční roztok pro psy

Homologní imunoglobulin proti psince, parvoviróze, hepatitidě, laryngotracheitidě a parainfluenze psů.

typ přípravku: Antiséra, globuliny
cílové druhy zvířat: Pes

Potřebujete poradit?

Složení – 1 ml

Léčivé látky:

Immunoglobulinum contra Febris contagiosae canis                      min. 160 VNA50

Immunoglobulinum contra Parvovirosis canis                                 min. 1024 HIU

Immunoglobulinum contra Hepatitis contagiosae canis 

at Laryngotracheitis canis                                                                  min. 160 VNA50

Immunoglobulinum contra Parainfluensis canis                              min. 64 HIU

Pomocné látky:

Thiomersal – 0,01 %.

Fosfáty pufrovaný fyziologický roztok – ad 1 ml.

Léková forma

Injekční roztok.

Cílové druhy zvířat

Pes.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Podpůrná terapie a pasivní imunoprofylaxe psů nemocných nebo ohroženým onemocněním psinkou, parvovirózou, hepatitidou, laryngotracheitidou a parainfluenzou.

Vysoké hladiny protilátek umožňují zabránit vzniku těchto onemocnění nebo zmírnit jejich průběh.

Kontraindikace

Přípravek je kontraindikován zejména při preventivním použití u senzibilizovaných zvířat nebo při nástupu alergických a anafylaktických reakcí při opakovaném použití.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Důležitým faktorem pro úspěšnost použití je včasnost aplikace preparátu.

Při preventivní aplikaci je to opakované podání přípravku v období 48 hodin před infekcí.

Při léčebné aplikaci je to opakované podání přípravku v období výskytu prvních klinických příznaků.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Opakovaná aplikace přípravku může vyvolat alergickou až anafylaktickou reakci.

V případě vzniku anafylaktoidních reakcí ihned použít přípravky s antihistaminovým účinkem (adrenalin, kalcium nebo jiné).

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti. Mimo možnosti vzniku anafylaktoidních reakcí nejsou známa rizika při aplikaci přípravku u březích fen.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti tohoto přípravku, pokud je podáván zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití tohoto přípravku před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Podávané množství a způsob podání

Preventivní dávka je 0,4 ml na 1 kg hmotnosti a je aplikována opakovaně v intervalu 48 hodin.

Léčebná dávka je 0,4 ml na 1 kg hmotnosti léčeného zvířete a je aplikována opakovaně ve 24hodinových intervalech až do zlepšení zdravotního stavu, maximálně po dobu pěti dnů.

Přípravek je možno aplikovat intravenózně a intramuskulárně.

Intravenózní aplikace navozuje okamžitý nástup pasivní imunity a zajišťuje nejvyšší stupeň dostupnosti podaných imunoglobulinů.

Před aplikací je potřebné lékovku protřepat a temperovat na teplotu 25–37 °C.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dvojnásobná dávka nemá žádné vedlejší účinky na cílová zvířata.

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

Seznam pomocných látek

Thiomersal.

Fosfáty pufrovaný fyziologický roztok:

Chlorid sodný.

Hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát.

Dihydrogenfosforečnan draselný.

Voda na injekci.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Druh a složení vnitřního obalu

Přípravek je expedován ve skleněných nebo plastových lékovkách uzavřených vzduchotěsně pryžovými propichovacími zátkami a opatřenými hliníkovými pertlemi. Lékovky s přípravkem jsou umístěny v papírových kartonech. Ke každému balení se přikládá schválená Příbalová informace.

Přípravek je dodáván v následujících baleních:

a/ plastová krabička s víčkem s 10 jamkami:

  • 5 x 5 ml, 10 x 5 ml.

b/ kartónová krabička:

  • 1 x 5 ml,1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 10 x 10 ml, 1 x 50 ml,1 x 100 ml.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


Napište nám


antispam
Zadejte text z obrázku

nebo volejte


+420 517 318 604