CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

POLYEQUAN inj. ad us. vet.

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky POLYEQUAN inj. ad us. vet.

Sérum proti ochromě hříbat.

typ přípravku: Antiséra, globuliny
cílové druhy zvířat: Kůň

Potřebujete poradit?

Složení – 100 ml

Léčivá látka:

Immunoserum anti Escherichia coli, Salmonella abortus equi, Streptococcus equi Actinobacillus.

Equinum nativum – 100 ml.

Pomocné látky:

Fenol.

Léková forma

Injekce.

Cílové druhy zvířat

Hříbata.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K pasivní imunizaci hříbat při ohrožení chovu nebo při onemocnění vyvolaném zárodky E. coli, Salmonella abortus equi, Streptococcus equi, Actinobacillus equinum nativum.

Kontraindikace

Nejsou známy.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Před upotřebením nutno obsah lékovky protřepat.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Neuplatňuje se.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

Použití v průběhu březosti a laktace

Přípravek nemá vliv na průběh gravidity a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Podávané množství a způsob podání

Dávkování:

Preventivně             

Hříbata do 1 týdne stáří – 25 ml.

Hříbata starší – 50 ml.

Léčebně

Dávky dvojnásobné, polovina s.c., polovina i.v., v případě potřeby lze opakovat.

Aplikace subkutánně nebo intravenózně.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Vyšší dávky, než doporučené nemají lepší léčebný nebo preventivní efekt. Vyšší objem přípravku aplikovaný na jedno místo může poškodit okolní tkáně a způsobit sekundární reakce.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Seznam pomocných látek

Phenolum.

Inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

2 roky.

Použitelnost po prvním otevření – 10 hodin.

Zvláštní opatření pro uchovávání

V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C.

Druh a složení vnitřního obalu

Sérum je expedováno ve skleněných 50 ml a 100 ml lékovkách, uzavřených vzduchotěsně pryžovými propichovacími zátkami a opatřených hliníkovými pertlemi. Lékovky se sérem jsou umístěny v papírových kartonech.

Balení: 50 ml, 100 ml.

Ke každému balení se přikládá schválená Příbalová informace.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.