CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

PENBITAL Eutha 400 mg/ml injekční roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky PENBITAL Eutha 400 mg/ml injekční roztok

Injekční roztok s obsahem pentobarbitalu k nebolestivé a klidné eutanazii zvířat.

typ přípravku: Ostatní
cílové druhy zvířat: Pes, Kočka, Králík, Prase, Skot, Kůň, Kožešinová zvířata, Ovce, Koza

Potřebujete poradit?

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.
Čirý modrý roztok.

SLOŽENÍ

Léčivá látka:
Pentobarbitalum natricum 400,0 mg (odpovídá 362,94 mg pentobarbitalum)

Pomocné látky:
Benzylalkohol 20,0 mg
Modř patentní 0,006 mg

INDIKACE S UPŘESNĚNÍM PRO CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Eutanazie.

CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Psi, kočky, norci, tchoři, zajíci, králíci, morčata, křečci, potkani, myši, kur domácí, holubi, okrasní ptáci, hadi, želvy, ještěrky, žáby, koně, poníci, skot a prasata.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte k anestezii.

Nepodávat do coelomu želv, jelikož může dojít k oddálení smrti ve srovnání s intravenózním podáním.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO KAŽDÝ CÍLOVÝ DRUH

U utraceného zvířete se přesvědčte o vyvolané mozkové smrti (zástava dechu a srdeční činnosti, vymizení korneálního a pupilárního reflexu, resp. absolutní areflexie).

Prasata: U prasat byla zjištěna přímá souvislost mezi omezením pohybu a mírou excitace a agitace. Z tohoto důvodu má být injekční podání provedeno při nejmenším možném omezení pohybu.Pokud je to možné, neprovádějte jakoukoli fixaci (při intrakardiální aplikaci) nebo fixaci omezte na minimum. Je-li fixace nutná, použijte fixační smyčku přiloženou na horní čelist.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

Zvláštní upozornění pro použití u zvířat:
V případě, že dojde k náhodnému podání zvířeti, které není určeno k utracení, okamžitě proveďte vhodná opatření k záchraně života. Zajistěte podporu základních životních funkcí, zejména respirační a kardiovaskulární. Vhodným antidotem jsou analeptika.

PODÁVANÉ MNOŽSTVÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní podání, je-li to možné. Není-li tento způsob podání vhodný, další způsoby podání jsou intrakardiální, intrapulmonární, intraperitoneální a intraabdominální. Způsob podání a volba případné předešlé vhodné sedace anebo anestezie je na posouzení veterinárním lékařem. Intrakardiální podání je přípustné pouze po hluboké sedaci nebo anestezii.

Podaná dávka závisí na druhu zvířete a způsobu podání (viz tabulka níže).

Způsob podání [ml] přípravku na [kg] živé hmotnosti

 

Psi

Intravenózní podání: plynulé podání do ztráty vědomí, poté rychlé podání zbývajícího množství 1 ml na 3-5 kg živé hmotnosti
Intrakardiální, intrapulmonární a intraperitoneální podání u psů v bezvědomí nebo v hluboké sedaci 1 ml na 3-4 kg živé hmotnosti

 

Kočky

Intravenózní podání: plynulé podání do ztráty vědomí, poté rychlé podání zbývajícího množství 1 ml na 2-3 kg živé hmotnosti
Intrakardiální, intrapulmonární a intraperitoneální podání po s.c. nebo i.m. anestezii 1 ml na kg živé hmotnosti

 

Norci, tchoři

Intravenózní podání 1 ml pro toto
Intrakardiální, intrapulmonární podání pomocí jehly dlouhé asi 4 cm v přední části hrudní kosti (kraniodorzální cesta)     1 ml pro toto

 

Zajíci, králíci, morčata, křečci, potkani, myši

Intravenózní a intrakardiální podání 1 ml na 1-2 kg živé hmotnosti
Intrapulmonární podání 1 ml na 1-2 kg živé hmotnosti
Intraperitoneální a intraabdominální podání 1 ml na 0,5-1 kg živé hmotnosti

 

Kur domácí, holubi, okrasné ptactvo

Intravenózní podání 1-2 ml na 1 kg živé hmotnosti
Intrapulmonární podání 1-2 ml na 1 kg živé hmotnosti

 

Malí hadi, ještěrky a žáby

V závislosti na velikosti zvířete 0,5-1,0 ml pro toto do tělní dutiny blízko srdce. Smrt nastává po 5 až 10 minutách.

 

Želvy

V závislosti na velikosti zvířete: 0,5–1,0 ml pro toto intravenózně. Smrt nastává po 5 až 10 minutách.

 

Koně, poníci

Rychlé intravenózní podání

1 ml na 4,5-5 kg živé hmotnosti

 

Skot

Rychlé intravenózní podání

1-2 ml na 10 kg živé hmotnosti

 

Prasata

Rychlé intravenózní podání
do vena cava cran.
nebo ušní žíly
nebo intrakardiální podání

0,1 ml na kg živé hmotnosti
>30 kg

0,2 ml na kg živé hmotnosti
<30 kg

 

Selata (do 8 kg živé hmotnosti)    intravenózní (vena cava cranialis) nebo intrakardiální podání
Odstávčata (8 - 25 kg živé hmotnosti) intravenózní (vena cava cranialis nebo ušní žíla) nebo intrakardiální podání
Předvýkrmová prasata (25 - 40 kg živé hmotnosti) intravenózní (vena cava cranialis nebo ušní žíla) nebo intrakardiální podání
Výkrmová prasata (40 - 100 kg živé hmotnosti) intravenózní (vena cava cranialis nebo ušní žíla) nebo intrakardiální podání
Kanci a prasnice (nad 100 kg živé hmotnosti) intravenózní podání (ušní žíla)

 

Zátku lze propíchnout maximálně 50krát.

SKLADOVÁNÍ

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

OCHRANNÉ LHŮTY

Nepoužívat u zvířat určených pro lidskou spotřebu.

Je třeba učinit patřičná opatření, aby těla a vedlejší živočišné produkty utracených zvířat, kterým byl podán tento přípravek, nevstoupily do potravinového řetězce a nebyly použity k lidské spotřebě.

DOBA POUŽITELNOSTI

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.                           

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

BALENÍ

100 ml.