CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

PARVOSIN-OL injekční emulze pro prasata

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky PARVOSIN-OL injekční emulze pro prasata

Inaktivovaná vakcína proti parvoviróze prasat.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční emulze.

Bílá až narůžovělá olejovitá tekutina.

Složení

Jedna vakcinační dávka (2 ml) obsahuje:

Parvovirus suis inact. ≥ 4 log2.* 

*Titr HI protilátek v séru morčat po aplikaci ¼ objemu dávky vakcíny.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K preventivní vakcinaci prasnic, prasniček a kanců proti parvoviróze prasat.

Po primovakcinaci dochází k vzestupu titru hemaglutinačně inhibičních protilátek. Maximální hladina je zjišťována 35. den a tyto protilátky persistují po dobu 6 měsíců.

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulárně, nejlépe do paraaurikulární krajiny v dávce 2 ml.

Prasničky a prasnice:

Primovakcinace – jedna vakcinační dávka 2–4 týdny před připuštěním. Další pravidelné vakcinace vždy jednou vakcinační dávkou 2–4 týdny před připuštěním.

Kanci:

Primovakcinace – jedna vakcinační dávka minimálně 2 týdny před připouštěním. K udržení imunity jsou nutné revakcinace vždy jednou vakcinační dávkou aplikovanou do 6 měsíců.

Skladování

V temnu a suchu, při teplotě 2 až 8 °C. Vakcína nesmí zmrznout.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu:

Vnitřní obal 10 ml: 2 roky.

Vnitřní obal 20, 50 a 100 ml: 3 roky.

Doba použitelnosti po 1. otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Balení

10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.