CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

PARVOERYSIN injekční emulze

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky PARVOERYSIN injekční emulze

Inaktivovaná vakcína proti parvoviróze a července prasat.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční emulze.

Složení

Jedna vakcinační dávka (2 ml) obsahuje:

Parvovirus suis inact. ≥ 4 log2*

Erysipelothrix rhusiopathiae inact. – RP ≥ 1 ve vakcinační dávce 2 ml.**

(3 kmeny – typ 2, 1 kmen – typ 1)

*Titr HI protilátek v séru morčat  po aplikaci ¼ objemu dávky vakcíny.
**Relativní účinnost (RP) je dána srovnáním s referenčním přípravkem vyhovujícím čelenžní zkoušce na cílových zvířatech dle požadavků monografie Ph.Eur. v platném znění.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K imunizaci prasat proti parvoviróze a července.

Po primovakcinaci dochází k vzestupu titru hemaglutinačně inhibičních protilátek. Jejich maximální hladina je zjišťována 35. Den a tyto protilátky jsou protektivní po dobu 6 měsíců. Imunita proti července je plně vyvinuta za 21 dní po vakcinaci a trvá 6 měsíců.

U kanců zabraňují vysoké titry protilátek replikaci parvoviru v pohlavních orgánech a snižují riziko přenosu nákazy při připuštění nebo umělé inseminaci.

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulárně, nejlépe do paraaurikulární krajiny, v dávce 2 ml.

Prasničky a prasnice: Primovakcinace – jedna vakcinační dávka 2–4 týdny před připuštěním. Další pravidelné vakcinace vždy jednou vakcinační dávkou 2–4 týdny před připuštěním.

Kanci: Primovakcinace – jedna vakcinační dávka min. 2 týdny před připouštěním. K udržení imunity jsou nutné revakcinace vždy jednou vakcinační dávkou aplikovanou v intervalu 6 měsíců.

Skladování

V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C. Vakcína nesmí zmrznout.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Balení

10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.