CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

OXYTOCIN BIO 5 IU/ml injekční roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky OXYTOCIN BIO 5 IU/ml injekční roztok

Hormonální přípravek s obsahem oxytocinu.

typ přípravku: Hormony
cílové druhy zvířat: Ovce, Prase, Kůň, Koza, Pes, Skot

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční roztok.

Čirý bezbarvý roztok, bez viditelných částic.

Složení

1 ml přípravku obsahuje:

Oxytocinum – 5,0 IU.

Cílové druhy zvířat

Krávy, klisny, ovce, kozy, prasnice, feny.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Jako podpůrný prostředek při porodu: primární a sekundární ochablost kontrakcí a urychlení vypuzovací fáze porodu.

Během puerperálního období: ochablost děložního svalstva: stimulace involuce v případě zadržení lůžka a výhřezu dělohy (podává se ihned po porodu nebo císařském řezu a opakuje se o dvě až čtyři hodiny později), odstranění patologického obsahu dělohy, endometritida, pyometra.

Agalaxie v důsledku poruchy spouštění mléka u všech cílových druhů. Odstranění reziduálního mléka a toxického materiálu z vemene po porodu a během terapie při infekčních mastitidách u krav.

Kontraindikace

Nepoužívat u komplikací při porodu (příliš velký plod, abnormální poloha plodu, torsio uteri apod.).

Nepoužívat při nedostatečném uvolnění děložního krčku při pyometře.

Nepoužívat v případě hypertenze děložního svalstva.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Hyperkontrakce, v případě předávkování křeče dělohy, protržení dělohy.

Vysoké dávky oxytocinu mohou zvláště u prasat způsobit porodní spasmus dělohy, který může vyústit v déle trvající vrh, zvýšit hypoxii vrhaných selat a vést ke snížení počtu živě narozených selat.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Oxytocin je neúčinný, jestliže je podán krátce po beta2-adrenergních agonistech. Prostaglandin F2alfa a oxytocin se vzájemně posilují při svých účincích na dělohu.

Podávané množství a způsob podání

Dávkování:

Krávy

Děložní nečinnost, spouštění mléka, mastitida, involuce dělohy: 20–40 IU (i.m. nebo s.c.), 2,5–10 IU (i.v.).

Klisny

Děložní nečinnost: 20–40 IU (i.m. nebo s.c.), 2,5–10 IU (i.v.).

Zadržování placenty: 10–20 IU (i.m. nebo s.c.).

Spouštění mléka, involuce dělohy: 40 IU (i.m. nebo s.c.), 10 IU (i.v.).

Ovce, kozy

Děložní nečinnost: 10 IU (i.m. nebo s.c.), 0,5–2,5 IU (i.v.).

Spouštění mléka, involuce dělohy: 10–20 IU (i.m. nebo s.c.), 0,5–2,5 IU (i.v.).

Prasnice

Děložní nečinnost, involuce dělohy, retence placenty, spouštění mléka: 10–30 IU (i.m. nebo s.c.), 0,5–2,5 IU (i.v.).

Feny 

Děložní nečinnost, involuce dělohy, retence placenty, spouštění mléka 2–10 IU (i.m. nebo s.c.), 0,5 IU (i.v.) 

Způsob podání:

Přípravek je možno aplikovat intramuskulárně (i.m.), subkutánně (s.c.) nebo intravenózně (i.v.). Pro nitrožilní infůzi je možno přípravek ředit fyziologickým roztokem nebo 5% roztokem glukózy.

U porodnických indikací je možná pomalá intravenózní aplikace, dále podkožní nebo nitrosvalová aplikace. Preferuje se opakované podávání malých dávek před jednou velkou dávkou. U ovcí by měla být upřednostněna nitrosvalová aplikace.

Pomalá intravenózní aplikace se používá k vyvolání ejekce reziduálního mléka a pro vypuzení zadržované placenty. Při intravenózní aplikaci malých dávek by příslušný produkt měl být ředěn větším množstvím fyziologického roztoku.

Skladování

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Chraňte před mrazem.

Ochranné lhůty

Maso – bez ochranných lhůt.

Mléko – bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 28 dní.

Balení

1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 10 x 10 ml (plněno do 20 ml lahviček).

1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 10 x 20 ml.

1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.