CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

OESTROPHAN 0,25 mg/ml injekční roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky OESTROPHAN 0,25 mg/ml injekční roztok

Hormonální přípravek s luteolytickým účinkem.

typ přípravku: Hormony
cílové druhy zvířat: Kůň, Skot, Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční roztok.

Čirý, bezbarvý roztok.

Složení

1 ml injekčního roztoku obsahuje:

Cloprostenolum (ut natrium) – 0,25 mg.

Cílové druhy zvířat

Krávy, prasnice, klisny.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Biotechnické:

Skot – synchronizace a vyvolání říje u jalovic a krav.

Prasnice – indukce porodů.

Klisny – přerušení normální a patologické březosti (v první polovině gravidity).

Terapeutické:

Funkční poruchy vaječníků, postpartální a postservisní anestrus (u klisen tichá říje, persistující diestrus, embryonální odúmrť, laktační anestrus, ukončení pseudogravidity), postpuerperální chronické endometritidy, pyometra, přerušení normální a patologické březosti v první polovině gravidity, kombinovaná terapie folikulárních cyst (od 10. dne po podání HCG nebo LHRH, po zjištění pozitivní ovariální odezvy), indukce porodu.

Kontraindikace

Přípravek nesmí být užíván u březích zvířat, u kterých indukce porodu nebo abortu není požadována.

Podávané množství a způsob podání

Synchronizace říje:

Skot 2 ml přípravku (500 μg účinné látky) 2krát v odstupu 10 dnů. První dávka přípravku se aplikuje v libovolné fázi pohlavního cyklu (u krav v období 40–60 dnů po porodu). 11. den po první aplikaci se podá druhá dávka, 14. den (72–76 hodin po druhé aplikaci) se provede inseminace (bez ohledu na zevní příznaky říje) s následující reinseminací (15. den). Každému použití přípravku k vyvolání synchronizace říje u skotu musí předcházet vyšetření pohlavních orgánů, předpokladem pro zařazení zvířat do skupin je fyziologický stav pohlavních orgánů, u jalovic tělesná i pohlavní vyspělost.

Funkční poruchy vaječníků:

Skot 2 ml přípravku, inseminace při první říji. Pokud se říje nedostaví, opakuje se aplikace přípravku 11. den po první aplikaci s následnou inseminací za 72–76 hodin, event. s reinseminací.

Při terapii folikulárních cyst se aplikují 2 ml jednorázově, nejdříve 10. den po podání HCG nebo LHRH po zjištění pozitivní ovariální odezvy. Říje se dostaví 3. den po aplikaci Oestrophanu.

Postpuerperální onemocnění dělohy:

Skot – aplikují se 2 ml přípravku, (podle potřeby možno léčbu doplnit intrauterinní aplikací pěnových přípravků, event. výplachem nejlépe současně s aplikací), 11. den opakovaná aplikace, 14. den inseminace a 15. den reinseminace.

Přerušení březosti:

Skot – 2 ml přípravku (další ošetření podle klinického stavu);

Prasnice – 0,7 ml pro toto (0,175 mg účinné látky) se aplikuje od 111. dne gravidity. Většina indukovaných porodů se dostaví do 40 hodin po aplikaci mezi 24.–35. hodinou.

Klisny – jednorázová aplikace 1,0 ml (0,250 mg účinné látky); u cyklujících klisen se aplikuje v době od 5. do 13. dne po říji; nejvhodnější dobou pro připuštění je 4.–6. den po aplikaci.

Způsob podání:

Skot – intramuskulární podání.

Prasnice, klisny – intramuskulární podání.

Skladování

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Ochranné lhůty

Maso – 1 den.

Mléko – bez ochranných lhůt.

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu 10ml balení: 28 dnů.

Balení

10x2 ml, 1x10 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.