CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky NARKAMON 100 mg/ml injekční roztok

Ketaminový přípravek v 10 % koncentraci. Injekční anestetikum.

typ přípravku: Analeptika, anestetika, hypnotika
cílové druhy zvířat: Kůň, Pes, Kočka

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční roztok.

Čirý, bezbarvý roztok.

Složení

Ketaminum                                       100 mg.

(jako ketamini hydrochloridum       115,4 mg)

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Krátkodobá narkóza u psů, koček, koní a oslů pro diagnostické a terapeutické zákroky.

Podávané množství a způsob podání

Způsob podávání: intramuskulárně nebo intravenózně. U velkých zvířat se doporučuje intravenózní podání.

Dávkování by mělo být přizpůsobeno jednotlivým pacientům individuálně.

Kůň, osel:

Obecná dávka 2 mg ketaminu/kg ž.hm. (tj. 2 ml přípravku/100 kg ž.hm.) rychle i.v.

Přípravek je vhodný k položení zvířete, ke krátké narkóze či na počátek inhalační narkózy u koní. Kůň se položí spontánně. K prodloužení popř. k prohloubení anestézie může být podána další stejná dávka.

Pro bezpečný účinek ketaminu je nutná sedativní premedikace: např.: acepromazin 0,1 mg/kg ž.hm., poté guaifenesin 90–120 mg/kg ž.hm. nebo xylazin 0,4–0,6 mg/kg ž.hm. i.v.

Pes:

Monoanestézie 10–20 mg ketaminu/kg ž.hm. (tj. 0,1–0,2 ml přípravku/kg ž.hm. ) i.m.

Kombinační možnosti: atropin 0,05 mg/kg ž.hm. i.v., i.m., s.c. spolu s acepromazinem v dávce 0,1 mg/kg ž.hm., po nastoupení jejich účinku 2 mg ketaminu/kg ž.hm. (tj. 0,2 ml přípravku/10 kg ž.hm. ) i.v.

Další varianta: atropin 0,05 mg/kg ž.hm. společně s xylazinem v dávce 2 mg/kg ž.hm. i.m., po nastoupení jejich účinku 5–10 mg ketaminu/kg ž.hm. (tj. 0,05–0,1 ml přípravku/kg ž.hm.) i.m.

Kočka:

Monoanestézie 20–40 mg ketaminu/kg ž.hm. (tj. 0,2–0,4 ml přípravku/kg ž.hm. ) i.m.

Kombinovaná anestézie: 10–20 mg ketaminu/kg ž.hm. (tj. 0,1–0,2 ml přípravku/kg ž.hm. ) i.m.

Kombinační možnosti: ke snížení salivace atropin v dávce 0,05 mg/kg ž.hm. spolu s acepromazinem v dávce 0,1–0,15 mg/kg ž.hm. Po nastoupení jejich účinku 20 mg ketaminu/kg ž.hm. (tj. 0,2 ml přípravku/kg ž.hm. ) i.m. či atropin spolu s xylazinem v dávce 2 mg/kg ž.hm. i.m., s.c. a po nastoupení jejich účinku 10 mg ketaminu/kg ž.hm. (tj. 0,1 ml přípravku/kg ž.hm. ) i.m. 

Skladování

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Chraňte před mrazem.

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

Nepoužívat u koní a oslů, jejichž maso a mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Balení

1 x 10 ml, 1 x 50 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.