CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

MYXOREN lyofilizát s rozpouštědlem pro parenterální použití

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky MYXOREN lyofilizát s rozpouštědlem pro parenterální použití

Vakcína proti myxomatóze živá MXT

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Králík

Potřebujete poradit?

Složení - 1 dávka

Názvy složek

Množství Funkce Způsob aplikace
Poxvirus myxomatosae attenuatum min.103,3 TCID50max.105,8TCID50 Antigenní složka s.c.
Lyofilizační médium 0,03 ml Ochranná složka
Kultivační médium MEM 0,1 ml Kultivační médium
 
Poxvirus myxomatosae attenuatum min.102,6 TCID50max.105,1TCID50 Antigenní složka i.d.
Lyofilizační médium 0,0075 ml Ochranná složka
Kultivační médium MEM 0,025 ml Kultivační médium
 
Poxvirus myxomatosae attenuatum min.102,6 TCID50max.105,1TCID50 Antigenní složka dvojvpich
Lyofilizační médium 0,006 ml Ochranná složka
Kultivační médium MEM 0,02 ml Kultivační médium

Solvens: Zřeďovač A 

Složení – 1 ml:
 • Chlorid sodný - 8,34 mg, Chlorid draselný - 0,21 mg, Hydrogenfosforečnan sodný - 2,47 mg
 • Dihydrogenfosforečnan draselný - 0,21 mg, Voda na injekci  ad  1,0  ml

Léková forma:

Injekce

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria immunopraeparata

Způsob účinku:

Po aplikaci antigenu obsaženého ve vakcíně do těla zvířete dojde k tvorbě specifických protilátek, které pak chrání imunizované zvíře proti onemocnění myxomatózou králíků.

Indikace:

K ochrannému očkování klinicky zdravých králíků proti myxomatóze.

Kontraindikace:

Zásadně nelze očkovat králíky s klinickými známkami onemocnění.

Interakce:

Nejsou známy


Způsob podání a dávkování:

Vakcínu lze aplikovat průpichem ušního boltce pomocí speciální dvojjehly, subkutánně v krajině za lopatkou nebo bezjehelným aplikátorem.  Lyofilizát se rozpustí přiloženým Zřeďovačem A.

Pro subkutánní aplikaci obsahuje jednodávkové balení 1 ml zřeďovače.

Při aplikaci průpichem ušního boltce je množství zřeďovače buď 1,5 ml a představuje 100 dávek dvojvpichem nebo je množství zřeďovače 0,8 ml a představuje 50 dávek dvojvpichem.

Při subkutánní aplikaci je množství zřeďovače 20 ml nebo 10 ml a představuje 20 dávek nebo 10 dávek s.c.

Při aplikaci bezjehelným aplikátorem je množství zřeďovače 20 ml nebo 10 ml a představuje 80 dávek nebo 40 dávek bezjehelně.              

Aplikace:
 • průpichem ušního boltce
 • subkutánně
 • bezjehelným aplikátorem

1)  Při aplikaci průpichem ušního boltce je množství zřeďovače buď 1,5 ml a představuje 100 dávek nebo je množství zřeďovače 0,8 ml a představuje 50 dávek. Vakcinační dávku představuje množství vakcíny obsažené v otvorech a rýhách speciální dvojjehly.

Při aplikaci metodou dvojvpichu - průpichem ušního boltce - je třeba dodržovat tento vakcinační postup:
 • odstranit uzávěry lékovek s vakcínou a příslušným zřeďovačem.
 • lyofilizát rozpustit přiloženým zřeďovačem a získanou vakcínu (za účelem optimálního využití malého objemu očkovací látky) přelít zpět do menší lékovky od zřeďovače.
 • vlastní vakcinaci průpichem ušního boltce provést z vnitřní strany na úrovni horní třetiny jeho neosrstěné části tak, aby otvory speciální dvojjehly zcela pronikly boltcem a nebyly přitom zasaženy krevní cévy.
 • místo vpichu se nesmí dezinfikovat.

Zbytek vakcíny, když už není zaručeno dostatečné ponoření jehel do vakcíny, zásadně neslévat ani nepřidávat do nově otevřené lékovky. Vzhledem k povaze vakcíny (živý virus) se nesmí používat k vakcinaci jehly horké. Rovněž ke sterilizaci jehel před zahájením vakcinace se nesmí použít chemických prostředků. Sterilizaci je třeba provádět výhradně varem nebo vyžíháním.

2) Při subkutánní aplikaci:

 • 20 ml Zřeďovače A představuje 20 dávek
 • 10 ml Zřeďovače A představuje 10 dávek

Vakcinační dávka pro 1 králíka je 1 ml.

3) Při aplikaci bezjehelně:

 • 20 ml Zřeďovače A představuje 80 dávek
 • 10 ml Zřeďovače A představuje 40 dávek

Při aplikaci bezjehelným aplikátorem představuje imunizační dávku množství vakcíny obsažené při jednom použití aplikátoru, nastaveného na 0,2 ml.

Imunizace se provádí aplikací z vnitřní strany ušního boltce  na jeho neosrstěné části, přičemž je vhodné oba ušní boltce přiložit k sobě. Dále je možno provést aplikaci za lopatku nebo v krajině pánevní svaloviny přiložením bezjehelného aplikátoru na kůži.

Funkce aplikátoru musí být kontrolována.

V případě snížení výkonu automatu (ucpání) musí být vyčištěna vystřikovací tryska přístroje. Před každým zahájením vakcinace je nutno ověřit správnost funkce aplikátoru.

Vakcinační dávka je shodná pro králíky od stáří 1 měsíce bez rozdílu hmotnosti.

Přetrvávání imunity je časově omezeno a souvisí s věkem vakcinovaných králíků. Mateřské protilátky tlumí efekt vakcinace a proto se nedoporučuje očkovat před 4. týdnem stáří. Při jednorázové vakcinaci po desátém týdnu stáří trvá imunita 12 měsíců. Očkuje-li se před 10. týdnem stáří, je nutná revakcinace za 6 týdnů a pak trvá imunita 12 měsíců. Další revakcinace se provádí za 12 měsíců od poslední vakcinace.

V oblastech s nepříznivou nákazovou situací je vhodné u chovných králíků provádět dvě vakcinace ročně (vakcinace na jaře s revakcinací v letním  období).


Nežádoucí účinky:

Oslabený živý kmen myxomatózy nemá žádné vedlejší účinky ani lokální působení. Pokud je nutno očkovat v chovech zamořených nebo bezprostředně ohrožených myxomatózou, je ovšem nutno  v takových chovech  počítat s určitými ztrátami zvířat vakcinovaných v prodromálním stadiu onemocnění.

Balení:

 • 1 x 10 dávek subkutánně 1 x 20 dávek subkutánně 1 x 1 dávka subkutánně
 • 5 x 10 dávek subkutánně 5 x 20 dávek subkutánně 5 x 1 dávka subkutánně
 • 1 x 40 dávek bezjehelně 1 x 80 dávek bezjehelně 10 x 1 dávka subkutánně
 • 1 x 50 dávek bezjehelně  1 x 100 dávek bezjehelně   
 • 5 x 40 dávek bezjehelně 5 x 80 dávek bezjehelně  
 • 5 x 50 dávek bezjehelně 5 x 100 dávek bezjehelně  
 • 1 x 50 dávek dvojvpichem  1 x 100 dávek dvojvpichem   
 • 5 x 50 dávek dvojvpichem 5 x 100 dávek dvojvpichem  

Lyofilizovaná vakcína je dodávána v 7 ml lékovkách. Zřeďovač A je dodáván dle požadovaného množství dávek a způsobu aplikace.

Lyofilizát (lékovka typ 6R) Zřeďovač A Dávky Aplikace
lékovka množství obsahu
7 ml 5 ml 1,5 ml 100 dvojvpich
7 ml 5 ml 0,8 ml 50 dvojvpich
7 ml 20 ml 20 ml 20 s.c.
7 ml 20 ml 10 ml 10 s.c.
7 ml 20 ml 20 ml 80 bezjehelně
7 ml 20 ml 10 ml 40 bezjehelně

Inkompatibilita:

Kombinace vakcín - souběžně s jakoukoliv aplikací vakcíny proti myxomatóze živé MXT je možno provést subkutánní aplikaci vakcínami proti moru králíků vyráběnými ve společnosti Bioveta,a.s., Ivanovice na Hané.
Vakcíny nelze vzhledem k odlišnému charakteru smísit !!

Speciální upozornění:

Likvidace obalů a jakýchkoliv zbytků přípravku musí být provedena podle platných právních předpisů ČR.
Použití v průběhu bžezosti a laktace: Vakcína nemá negativní vliv na vývoj plodu a zdraví matky v době gravidity. S ohledem na nezbytnou manipulaci se zvířetem se nedoporučuje vakcinovat ramlice v druhé polovině březosti.

Skladování:

V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Ochranné lhůty:

Bez ochranných lhůt

Expirace:

24 měsíců. Po naředění 4 hodiny.


Napište nám


antispam
Zadejte text z obrázku

nebo volejte


+420 517 318 604