CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

MYXOREN lyofilizát s rozpouštědlem pro parenterální použití

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky MYXOREN lyofilizát s rozpouštědlem pro parenterální použití

Vakcína proti myxomatóze živá MXT.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Králík

Potřebujete poradit?

Složení

Lyofilizát:

Názvy složek

Množství

Funkce

Způsob aplikace

Poxvirus myxomatosae attenuatum

min.103,3 TCID50

max.105,8TCID50

Antigenní složka

 

 

 

s.c.

Lyofilizační médium

0,03 ml

Ochranná složka

Kultivační médium MEM

0,1 ml

Kultivační médium

 

Poxvirus myxomatosae attenuatum

min.102,6 TCID50

max.105,1TCID50

Antigenní složka

 

 

 

i.d.

Lyofilizační médium

0,0075 ml

Ochranná složka

Kultivační médium MEM

0,025 ml

Kultivační médium

 

Poxvirus myxomatosae attenuatum

min.102,6 TCID50

max.105,1TCID50

Antigenní složka

 

 

 

dvojvpich

Lyofilizační médium

0,006 ml

Ochranná složka

Kultivační médium MEM

0,02 ml

Kultivační médium

Solvens:

Zřeďovač A.

Složení – 1 ml:

Chlorid sodný – 8,34 mg, Chlorid draselný – 0,21 mg, Hydrogenfosforečnan sodný – 2,47 mg.

Dihydrogenfosforečnan draselný – 0,21 mg, Voda na injekci ad 1,0 ml.

Léková forma

Lyofilizát s rozpouštědlem pro parenterální použití.

Cílové druhy zvířat

Králík.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K ochrannému očkování klinicky zdravých králíků proti myxomatóze.

Kontraindikace

Zásadně nelze očkovat králíky s klinickými známkami onemocnění.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Vakcínu je nutno spotřebovat do 4 hodin po naředění.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Neuplatňuje se.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Oslabený živý kmen myxomatózy nemá žádné vedlejší účinky ani lokální působení.

Pokud je nutno očkovat v chovech zamořených nebo bezprostředně ohrožených myxomatózou, je ovšem nutno v takových chovech ovšem počítat s určitými ztrátami zvířat vakcinovaných v prodromálním stadiu onemocnění.

Použití v průběhu březosti a laktace

Vakcína nemá negativní vliv na vývoj plodu a zdraví matky v době gravidity. S ohledem na nezbytnou manipulaci se zvířetem se nedoporučuje vakcinovat ramlice v druhé polovině březosti.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Kombinace vakcín – souběžně s jakoukoliv aplikací vakcíny proti myxomatóze živé MXT je možno provést subkutánní aplikaci vakcínami proti moru králíků vyráběnými ve společnosti Bioveta, a. s., Ivanovice na Hané.

Vakcíny nelze vzhledem k odlišnému charakteru smísit!

Podávané množství a způsob podání

Vakcínu lze aplikovat průpichem ušního boltce pomocí speciální dvojjehly, subkutánně v krajině za lopatkou, nebo bezjehelným aplikátorem (dávka 0,1 nebo 0,2 ml).

Lyofilizát se rozpustí přiloženým Zřeďovačem A.

Pro subkutánní aplikaci obsahuje jednodávkové balení 1 ml zřeďovače.

Při aplikaci průpichem ušního boltce je množství zřeďovače buď 1,5 ml a představuje 100 dávek dvojvpichem nebo je množství zřeďovače 0,8 ml a představuje 50 dávek dvojvpichem.

Při subkutánní aplikaci je množství zřeďovače 20 ml nebo 10 ml a představuje 20 dávek nebo 10 dávek s.c.

Při aplikaci bezjehelným aplikátorem s dávkou 0,2 ml je množství zřeďovače 20 ml nebo 10 ml a představuje 80 dávek nebo 40 dávek bezjehelně, při použití bezjehelného aplikátoru s dávkou 0,1 ml je množství zřeďovače 10 ml nebo 5 ml a tímto způsobem naředěná vakcína obsahuje 100 nebo 50 dávek.

Aplikace:

 1. průpichem ušního boltce,
 2. subkutánně,
 3. bezjehelným aplikátorem s dávkou 0,2 ml,
 4. bezjehelným aplikátorem s dávkou 0,1 ml.

1. Při aplikaci průpichem ušního boltce je množství zřeďovače buď 1,5 ml a představuje 100 dávek nebo je množství zřeďovače 0,8 ml a představuje 50 dávek. Vakcinační dávku představuje množství vakcíny obsažené v otvorech a rýhách speciální dvojjehly.

Při aplikaci metodou dvojvpichu – průpichem ušního boltce – je třeba dodržovat tento vakcinační postup:

 • odstranit uzávěry lékovek s vakcínou a příslušným zřeďovačem,
 • lyofilizát rozpustit přiloženým zřeďovačem a získanou vakcínu (za účelem optimálního využití malého objemu očkovací látky) přelít zpět do menší lékovky od zřeďovače,
 • vlastní vakcinaci průpichem ušního boltce provést z vnitřní strany na úrovni horní třetiny jeho neosrstěné části tak, aby otvory speciální dvojjehly zcela pronikly boltcem a nebyly přitom zasaženy krevní cévy,  
 • místo vpichu se nesmí dezinfikovat.

Zbytek vakcíny, když už není zaručeno dostatečné ponoření jehel do vakcíny, zásadně neslévat ani nepřidávat do nově otevřené lékovky. Vzhledem k povaze vakcíny (živý virus) se nesmí používat k vakcinaci jehly horké. Rovněž ke sterilizaci jehel před zahájením vakcinace se nesmí použít chemických prostředků. Sterilizaci je třeba provádět výhradně varem nebo vyžíháním.

2. Při subkutánní aplikaci:

a) 20 ml Zřeďovače A představuje 20 dávek,

b) 10 ml Zřeďovače A představuje 10 dávek.

Vakcinační dávka pro 1 králíka je 1 ml.

3. Při aplikaci bezjehelně (dávka 0,2 ml):

a) 20 ml Zřeďovače A představuje 80 dávek,

b) 10 ml Zřeďovače A představuje 40 dávek.

Při aplikaci bezjehelným aplikátorem představuje imunizační dávku množství vakcíny obsažené při jednom použití aplikátoru, nastaveného na 0,2 ml.

4) Při aplikaci bezjehelně (dávka 0,1 ml):

a) 10 ml Zřeďovače A představuje 100 dávek,

b) 5 ml Zřeďovače A představuje 50 dávek.

Při aplikaci bezjehelným aplikátorem představuje imunizační dávku množství vakcíny obsažené při jednom použití aplikátoru, nastaveného na 0,1 ml.

Imunizace bezjehelným aplikátorem se provádí aplikací z vnitřní strany ušního boltce na jeho neosrstěné části, přičemž je vhodné oba ušní boltce přiložit k sobě. Dále je možno provést aplikaci za lopatku nebo v krajině pánevní svaloviny přiložením bezjehelného aplikátoru na kůži.

Funkce aplikátoru musí být kontrolována.

V případě snížení výkonu automatu (ucpání) musí být vyčištěna vystřikovací tryska přístroje. Před každým zahájením vakcinace je nutno ověřit správnost funkce aplikátoru.

Vakcinační dávka je shodná pro králíky od stáří 1 měsíce bez rozdílu hmotnosti.

Přetrvávání imunity je časově omezeno a souvisí s věkem vakcinovaných králíků. Mateřské protilátky tlumí efekt vakcinace, a proto se nedoporučuje očkovat před 4. týdnem stáří. Při jednorázové vakcinaci po desátém týdnu stáří trvá imunita 6 měsíců. Očkuje-li se před 10. týdnem stáří, je nutná revakcinace za 6 týdnů a pak trvá imunita 6 měsíců. Další revakcinace se provádí za 6 měsíců od poslední vakcinace.

V oblastech s nepříznivou nákazovou situací je vhodné u chovných králíků provádět dvě vakcinace ročně (vakcinace na jaře s revakcinací v letním období).

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování nemá vedlejší účinky na cílová zvířata.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Imunologické vlastnosti

Mechanismus účinku.

Po aplikaci antigenu obsaženého ve vakcíně do těla zvířete dojde k tvorbě specifických protilátek, které pak chrání imunizované zvíře proti onemocnění myxomatózou králíků.  

Přetrvávání imunity je časově omezeno a souvisí s věkem vakcinovaných králíků. Mateřské protilátky tlumí efekt vakcinace, a proto se nedoporučuje očkovat před 4. týdnem stáří. Při jednorázové vakcinaci po desátém týdnu stáří trvá imunita 6 měsíců. Očkuje-li se před 10. týdnem stáří, je nutná revakcinace za 6 týdnů a pak trvá imunita rovněž 6 měsíců. Další revakcinace se provádí za 6 měsíců od poslední vakcinace.

V oblastech s nepříznivou nákazovou situací je vhodné u chovných králíků provádět dvě vakcinace ročně (vakcinace na jaře s revakcinací v letním období).

Seznam pomocných látek

Lyofilizát:

Kultivační médium MEM.

Lyofilizační médium.

Solvens:

Zřeďovač A.

/Chlorid sodný, Chlorid draselný, Hydrogenfosforečnan sodný, Dihydrogenfosforečnan draselný, Voda na injekci/

Inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

24 měsíců.

Vakcínu je nutno spotřebovat do 4 hodin po naředění!

Zvláštní opatření pro uchovávání

V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 ºC.

Druh a složení vnitřního obalu

1 x 10 dávek subkutánně                    1 x 20 dávek subkutánně

5 x 10 dávek subkutánně                    5 x 20 dávek subkutánně

1 x 40 dávek bezjehelně                     1 x 80 dávek bezjehelně

1 x 50 dávek bezjehelně                     1 x 100 dávek bezjehelně

5 x 40 dávek bezjehelně                     5 x 80 dávek bezjehelně

5 x 50 dávek bezjehelně                     5 x 100 dávek bezjehelně

1 x 50 dávek dvojvpichem                  1 x 100 dávek dvojvpichem

5 x 50 dávek dvojvpichem                  5 x 100 dávek dvojvpichem

Jednodávková balení: 

1 x 1 dávka subkutánně.

5 x 1 dávka subkutánně.

10 x 1 dávka subkutánně.

Lyofilizovaná vakcína je dodávána v 9 ml (typ 6R) a 3 ml lékovkách. Zřeďovač A je dodáván dle požadovaného množství dávek a způsobu aplikace.

Lékovky jsou vzduchotěsně uzavřeny pryžovými propichovacími zátkami, opatřeny hliníkovými pertlemi a umístěny v papírové nebo plastové krabičce.

Lyofilizát

Diluent A

Dávky

Aplikace

Lékovka

(typ)

Plněný objem

 

9 ml lékovka

(typ 6R)

se 2,6 ml lyofilizátu

 

9 ml

1.5 ml

100

Dvojvpich

9 ml

0.8 ml

50

Dvojvpich

20 ml

20 ml

20

s.c.

10 ml

10 ml

10

s.c.

20 ml

20 ml

80

Bezjehelně

10 ml

10 ml

40

Bezjehelně

 

3 ml lékovka

(typ Insulina

3ml)

s 1 ml lyofilizátu

 

20 ml

20 ml

20

s.c.

10 ml

10 ml

10

s.c.

9 ml

0.8 ml

50

Dvojvpich

3 ml

1 ml

1

s.c.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.