CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

Mastitis test NK

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky Mastitis test NK

Přípravek k diagnostice mastitidy.

typ přípravku: Diagnostika
cílové druhy zvířat: Skot

Potřebujete poradit?

Složení

Roztok detergentu v destilované vodě, obarvený fenolovou červení.

Indikace

K vyhledávání dojnic podezřelých z onemocnění mléčné žlázy jako rychlá stájová zkouška.

Podstata zkoušky: Reagens dává pozitivní reakce po smísení s mlékem se zmnoženými buněčnými elementy (především jadernými) a se změněnou aktuální reakcí (pH). K těmto změnám v mléce dochází zpravidla při podráždění parenchymu mléčné žlázy bakteriálními i nebakteriálními vlivy. Po smísení přípravku s mlékem se zvýšeným obsahem jaderných buněčných elementů dochází ke změně konzistence ve formě různě viskózního gelu. Při současné změně pH mléka dochází k barevné změně směsi. Žluté zabarvení svědčí pro reakci kyselou,červené pro zásaditou.

Provedení zkoušky: Na miskách posuzovací palety se 2 ml čerstvě nadojeného mléka smísí se 2 ml testu a při nakláněni palety se posuzuje reakce, která nastupuje zpravidla do 30 sekund.

Na objednávku dodá Bioveta posuzovací palety lisované z plastické hmoty s vyznačením 2 ml v každé misce.

Postup odměřování mléka na paletě se značením 2 ml:

 1. Z každého struku nadojit mléko do odpovídající misky palety.
 2. Sklopením palety od rukojeti se odlije přebytečné mléko tak, že se hladina mléka zastaví na značce ukazující 2 ml.
Postup dávkování Mastitis test NK pomocí dávkovači pumpičky:
 1. Odaretovat pumpičku z přepravní polohy ve směru šipky (OPEN).
 2. První dávku po odaretování vystříknout mimo (plní se systém pumpičky).
 3. Každý další jeden stisk = 2 ml přípravku.
 4. Do každé misky posuzovací palety se jedním zmáčknutím nadávkuje 2 ml přípravku.

Posouzení zkoušky: Pozitivní reakce se projeví různě výraznou tvorbou vloček, vláken až gelu. Při silně pozitivních reakcích se po ustání směsi gel stahuje do středu misky. Současně dochází k barevné reakci působením rozdílného pH na barevný indikátor. Od množství 200 000 buněčných elementů v 1 ml dochází k pozitivní reakci.

Skladování

Při teplotě do 25 °C. Přípravek nesmí zmrznout. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení

Lahvička 250 ml s dávkovačem, láhev 1000 ml – náhradní balení.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.