CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

LINEOMAM LC intramamární roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky LINEOMAM LC intramamární roztok

Přípravek s obsahem linkomycinu a neomycinu k intramamární léčbě mastitid u laktujících dojnic se širokým spektrem účinnosti proti nejčastějším původcům infekčních mastitid skotu včetně Staphylococcus aureus a Escherichia coli.

typ přípravku: Antibiotika, chemoterapeutika
cílové druhy zvířat: Skot

Potřebujete poradit?

SLOŽENÍ

1 aplikátor o objemu 10 ml obsahuje:

Lincomycinum  (ut hydrochloridum)                    330 mg  
Neomycini sulfas                                             100 000 IU

Intramamární roztok. Čirý, bezbarvý až nažloutlý roztok.

CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Dojnice skotu v laktaci.

INDIKACE S UPŘESNĚNÍM PRO CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Léčba mastitidy u dojnic v laktaci způsobené bakteriemi citlivými na kombinaci linkomycinu a neomycinu. Obecně jsou na linkomycin a/nebo  neomycin citlivé bakterie rodu Staphylococcus spp. včetně druhu S. aureus, rodu Streptococcus spp. včetně S. agalactiae, S. dysgalactiae a S. uberis, a koliformní bakterie včetně E. coli.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky. Použití přípravku by mělo být založeno na kultivaci a stanovení citlivosti mikroorganizmů pocházejících z výskytů případů onemocnění na farmě. Pokud to není možné, je nutné založit terapii na místních (regionálních, na úrovni farmy) epizootologických informacích o citlivosti cílové bakterie.
Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na linkomycin nebo neomycin a snížit účinnost terapie makrolidy a ostatními linkosamidy či aminoglykosidy z důvodu možné zkřížené rezistence.
Nepoužívejte dezinfekční ubrousky na struky s otevřenými ranami.

POUŽITÍ V PRŮBĚHU BŘEZOSTI A LAKTACE

Lze použít během březosti a laktace.

INTERAKCE S DALŠÍMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A DALŠÍ FORMY INTERAKCE

Tento přípravek by neměl být používán současně s makrolidy. Účinek linkomycinu a makrolidu se antagonizuje v důsledku kompetice o vazebné místo na 50S ribozomální podjednotce, která je cílovým místem antimikrobního působení obou molekul. Aminoglykosidy jsou synergické s některými beta-laktamovými antibiotiky. Synergismus je mimo jiné dán poškozením bakteriální stěny působením beta-laktamů a snazším průnikem aminoglykosidu k cílové struktuře bakteriálního ribozómu.  Uplatňuje se například vůči streptokokům a gramnegativním bakteriím.

PODÁVANÉ MNOŽSTVÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramamární podání.
Při jedné dávce se do každé postižené čtvrti aplikuje obsah 1 aplikátoru, tj. 100 000 IU neomycin sulfátu a 330 mg linkomycinu. Celkově se aplikují do postižené čtvrti 3 dávky. Aplikace se opakuje po 12 hodinách.
Přípravek aplikujte s dodržením aseptických podmínek, pouze prostřednictvím intramamární infúze. Aplikujte do očištěného, omytého a pečlivě osušeného vemene, co nejrychleji po úplném vydojení ošetřované čtvrti. Před aplikací dezinfikujte konec struku pomocí přiloženého dezinfekčního ubrousku (pro každý struk použijte nový ubrousek!).
Před aplikací držte aplikátor kanylou nahoru a v této poloze sejměte z kanyly uzávěr. Ihned po otevření zaveďte kanylu aplikátoru do strukového kanálku a stiskem pístu vytlačte celý obsah aplikátoru do postižené čtvrti. Po aplikaci je doporučeno provést krátkou masáž směrem od hrotu struku k mléčné cisterně.
Každý aplikátor je určen pouze pro jednorázové použití.

OCHRANNÉ LHŮTY

Maso: 3 dny.

Mléko: 84 hodin.

DOBA POUŽITELNOSTI

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
Po prvním otevření je určeno k okamžité spotřebě.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

BALENÍ

24 x 10 ml, součástí balení je 24 kusů dezinfekčních ubrousků navlhčených 65% v/v roztokem izopropylalkoholu


Napište nám


antispam
Zadejte text z obrázku

nebo volejte


+420 517 318 604