CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

LINEOMAM LC intramamární roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky LINEOMAM LC intramamární roztok

Intramamární antibiotikum proti nejčastějším původcům infekčních mastitid skotu včetně Staphylococcus aureus a Escherichia coli.

typ přípravku: Antibiotika, chemoterapeutika
cílové druhy zvířat: Skot

Potřebujete poradit?

Léková forma

Intramamární roztok.

Čirý, bezbarvý až nažloutlý roztok.

Složení

10 ml intramamárního roztoku obsahuje:

Lincomycinum (ut hydrochloridum) – 330 mg (359,6 mg).

Neomycini sulfas – 100 000 IU.

Cílové druhy zvířat

Skot (dojnice v laktaci).

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba mastitidy u dojnic v laktaci způsobené bakteriemi citlivými na kombinaci linkomycinu a neomycinu. Přípravek je účinný vůči Staphylococcus spp. včetně Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. včetně Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae a Streptococcus uberis a koliformní bakterie včetně Escherichia coli.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Tento přípravek by neměl být používán současně s makrolidy. Účinek linkomycinu a makrolidů se antagonizuje v důsledku kompetice o vazebné místo na ribozomální podjednotce 50S, která je cílovým místem antimikrobního působení obou molekul.

Aminoglykosidy jsou synergické s některými beta-laktamovými antibiotiky. Synergismus je mimo jiné dán poškozením bakteriální stěny působením beta-laktamů a snazším průnikem aminoglykosidu k cílové struktuře bakteriálního ribozómu. Uvedený mechanismus byl popsán u streptokoků a gramnegativních bakterií.

Podávané množství a způsob podání

Intramamární podání.

Do každé postižené čtvrti se podá obsah 1 aplikátoru, což odpovídá dávce 100 000 IU neomycin sulfátu a 330 mg linkomycinu. Aplikace se opakuje po 12 hodinách. Celkově se aplikují do postižené čtvrti 3 dávky.

Přípravek aplikujte za dodržení aseptických podmínek, pouze intramamárně. Aplikujte do očištěného, omytého a pečlivě osušeného vemene, bezprostředně po úplném vydojení ošetřované čtvrti. Před aplikací dezinfikujte ústí strukového kanálku pomocí přiloženého dezinfekčního ubrousku (pro každý struk použijte nový ubrousek!).

Před aplikací držte aplikátor kanylou nahoru a v této poloze sejměte z kanyly uzávěr. Ihned po otevření zaveďte kanylu aplikátoru do strukového kanálku a stiskem pístu vytlačte celý obsah aplikátoru do postižené čtvrti. Po aplikaci je doporučeno provést krátkou masáž směrem od ústí strukového kanálku k mléčné cisterně.

Každý aplikátor je určen pouze pro jednorázové podání.

Skladování

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Ochranné lhůty

Maso: 3 dny.

Mléko: 84 hodin.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned.

Balení

24 x 10 ml.