CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

KOLIERYSIN NEO injekční emulze

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky KOLIERYSIN NEO injekční emulze

Inaktivovaná vakcína proti enterálním koliinfekcím sajících selat a července prasat.

typ přípravku: Vakcíny
cílové druhy zvířat: Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční emulze.

Složení

Jedna vakcinační dávka (2ml) obsahuje:

Escherichia coli inactivata (F4)            RP ≥ 1

Escherichia coli inactivata (F5)            RP ≥ 1

Escherichia coli inactivata (F6)            RP ≥ 1

Escherichia coli inactivata (F41)          RP ≥ 1 

Erysipelothrix rhusiopathiae inact.       RP ≥ 1 

(3 kmeny – typ 2, 1 kmen – typ 1)  

*Relativní účinnost (RP) je dána srovnáním s referenčním přípravkem vyhovujícím čelenžní zkoušce na cílových zvířatech dle požadavků monografie Ph.Eur. v platném znění.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K ochraně prasnic proti července a k ochraně selat proti enterálním koli infekcím.

Selata jsou chráněna proti onemocnění po dobu sání u imunizované matky.

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulárně, nejlépe do paraaurikulární krajiny, v dávce 2 ml.

Základní vakcinace – prasnicím a prasničkám nejpozději 5 týdnů před očekávaným porodem jednou dávkou vakcíny KOLIERYSIN NEO inj. a.u.v. K zajištění ochrany selat proti enterálním koli infekcím (kolostrální a laktogenní cestou sáním od imunní matky) je nutná revakcinace jednou dávkou vakcíny KOLISIN NEO s odstupem 10–14 dní. Tato revakcinace musí být provedena nejpozději 14 dní před očekávaným porodem. 2–3 týdny před každým dalším očekávaným porodem je nutná revakcinace vakcínou KOLISIN NEO inj. a.u.v.

Skladování

V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C. Vakcína nesmí zmrznout.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po 1. otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

Balení

5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.