CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

IVATYL TAR 180 000 IU/ml injekční roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky IVATYL TAR 180 000 IU/ml injekční roztok

Injekční antibiotikum pro skot a prasata s obsahem tylosinu.

typ přípravku: Antibiotika, chemoterapeutika
cílové druhy zvířat: Skot, Prase

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční roztok.

Čirý, žlutý až hnědý roztok.

Složení

1 ml roztoku obsahuje:

Tylosinum (ut Tylosini tartras) – 180 000 IU.

Cílové druhy zvířat

Skot, prasata.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba infekčních onemocnění respiratorního, gastrointestinálního a urogenitálního traktu, infekce kůže a měkkých tkání způsobených bakteriemi citlivými na tylosin.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Peniciliny, aminoglykosidy a linkosamidy jsou možní antagonisté.

Podávané množství a způsob podání

Hluboké intramuskulární podání.

U přežvýkavců 1krát denně po dobu 5–7 dní, u prasat 1krát denně po dobu max. 5 dní.

Pokud je to žádoucí, denní dávku je možné aplikovat rozděleně ve 12hodinovém intervalu.

Dospělý skot: 30 ml/400 kg ž.hm.

Telata: 3 ml/40 kg ž.hm.

Dospělá prasata: 3 ml/40 kg ž.hm.

Selata: 0,75 ml/10 kg ž.hm.

Skladování

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Po prvním otevření přípravek uchovávejte v chladničce (2–8 °C).

Ochranné lhůty

Maso prasat: 21 dní.

Maso skotu: 28 dní.

Mléko: 9 dojení.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Balení

100 ml, 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.