CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

IVASAN Farm

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky IVASAN Farm

Dezinfekční přípravek pro sanitaci v chovech hospodářských zvířat, dezinfekci dopravních prostředků sloužících k převozu zvířat a skladišť krmiv.

typ přípravku: Antiseptika, dezinfekce
cílové druhy zvířat: Skot, Prase, Ovce, Koza, Drůbež

Potřebujete poradit?

Složení

Účinná látka: alkyl(C12-16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy – 0,25 g/100 g.

Pomocná látka: PHMG – polyhexamethy­len guanidinhydrochlorid.     

Přípravek má charakteristický dlouhotrvající antibakteriální (G+ a G- bakterie, bakterie tuberkulózy), antivirový a protiplísňový efekt. Dosud nebyla zaznamenána existence rezistentních zárodků. Díky svým unikátním vlastnostem disponuje silným biocidním účinkem proti virům, bakteriím i plísním, za dodržení současné plné bezpečnosti pro člověka, zvířata i rostliny. V doporučených koncentracích je možné jej použít v provozech chovu i za přítomnosti zvířat. IVASAN Farm neobsahuje chlór, má téměř neutrální pH, je bez barvy a zápachu, což znamená jeho maximální šetrnost k životnímu prostředí. Dezinfikované materiály nepoškozuje, nemění jejich barvu a nepůsobí korozivně. Jeho vlastnosti nevyžadují zvláštní podmínky manipulace a skladování.

Účel použití – typ 3

Dezinfekce objektů chovu hospodářských zvířat (stěny, podlahy, dojící zařízení).

Dezinfekce technologických zařízení (krmítka,napaječky,ohrazení kotců, klimatizace).

Dezinfekce dopravních prostředků určených k převozu zvířat.

Dezinfekce líhní (stěny, podlahy, inkubátory).

Dezinfekce průběžná, ohnisková i závěrečná (virucid, baktericid, fungicid).

Chovy hospodářských zvířat

Svým rychlým a účinným odmořením stájového mikroklimatu pomáhá aktivně a bezpečně aktuálně řešit i předcházet bakteriálním a virovým příčinám mnoha onemocnění včetně nebezpečných nákaz (slintavka a kulhavka, mor prasat, ptačí chřipka).

Líhňařské provozy

Svým působením umožňuje plně nahradit použití škodlivých chemikálií v sanitačních programech líhní (formalín, manganistan draselný apod.). Představuje možnost dlouhodobé antimikrobiální ochrany a zvýšení garance dobrého zdravotního stavu líhnuté mladé drůbeže.

Návod na použití a dávkování

IVASAN Farm je možné použít přístroji tvořícími mlhu a tepelnou mlhu (fogování), nástřikem na plochy, vysokotlakými přístroji, umytím předmětů a ponořením do roztoku. Před vlastní aplikací dezinfekce je doporučeno prostory mechanicky očistit a omýt. Časové období potřebné pro biocidní účinek – po aplikaci je minimální doba působení dezinfekce doporučena na 15 minut. Ošetřené povrchy není nutné následně omývat, teplota vody neovlivňuje účinnost. Pravděpodobné přímé a nepřímé nepříznivé vedlejší účinky nejsou známy.

Ředění pracovních roztoků

Dezinfekce při nízké zátěži prostředí: 1% roztok (0,1 litru/10 litrů vody).

Mlžení za přítomnosti zvířat (fogování): 2% roztok (0,2 litru/10 litrů vody).

Preventivní průběžná dezinfekce: 3% roztok (0,3 litru/10 litrů vody).

Ohnisková a závěrečná dezinfekce: 5% roztok (0,5 litru/10 litrů vody).

Přísada do vodou ředitelných barev: 5% roztok (0,5 litru/10 litrů barvy).

Doprava a skladování

Žádná zvláštní bezpečnostní opatření nejsou nutná. Skladování při teplotě 10–25 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí, v originálních uzavřených nádobách. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.

Balení

Kanystr 5 l.

Kanystr 10 l.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.