CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

INTRAMAR SEAL 2,6 g intramamární suspenze

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky INTRAMAR SEAL 2,6 g intramamární suspenze

Intramamární přípravek s obsahem bismuthu (mechanická zátka) pro zaprahování dojnic.

typ přípravku: Antibiotika, chemoterapeutika
cílové druhy zvířat: Skot

Potřebujete poradit?

LÉKOVÁ FORMA

Intramamární bílá suspenze.

SLOŽENÍ

Jeden aplikátor (4 g) obsahuje:

Bismuthi subnitras                          2,6 g

INDIKACE

Prevence nových intramamárních infekcí v období stání na sucho.

Dochází k redukci výskytu subklinických mastitid u krav po otelení a klinických mastitid v období stání na sucho a následující laktaci (po dobu nejméně 60 dní po otelení).

Použití přípravku INTRAMAR SEAL se doporučuje jako součást opatření ve stádě pro prevenci mastitid. U krav, kde se nepředpokládá výskyt subklinických mastitid, se může INTRAMAR SEAL aplikovat samostatně při zaprahnutí. U ostatních zvířat je potřeba postupovat podle používaných preventivních opatření, nebo podle rady veterináře.

V praxi se mohou zvolit kritéria pro výběr dojnic na základě výskytu mastitid a počtu somatických buněk u jednotlivých krav, nebo na základě testu pro detekci subklinických mastitid, nebo bakteriologického vyšetření. V případě individuálního zjištění počtu somatických buněk použijte INTRAMAR SEAL u krav, které mají méně než 200 000 buněk/ml před zaprahnutím. Mírné zvýšení počtu buněk zjištěné v posledních 4 týdnech před zaprahnutím je normální a nemusí být bráno do úvahy.

U krav, které mohou mít subklinickou mastitidu, se může INTRAMAR SEAL použít po podání vhodné antibiotické léčby do infikované čtvrti.

CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Skot – dojnice v období zaprahlosti.

PODÁVANÉ MNOŽSTVÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramammární podání.

Aplikujte obsah jednoho aplikátoru INTRAMAR SEAL do každé čtvrti mléčné žlázy po posledním dojení v laktaci (při zaprahnutí). Po aplikaci přípravku neprovádějte masáž struku nebo vemene.

Pro snížení rizika vzniku mastitidy po aplikaci přípravku postupovat obezřetně, aby se zamezilo průniku patogenů do vemene.

INTRAMAR SEAL nemá antimikrobiální účinnost, proto je nezbytné, aby byl struk před aplikací důkladně mechanicky očištěn a dezinfikován chirurgickým lihem, dezinfekčním ubrouskem nebo jinou vhodnou technikou. Struky by se měly čistit, dokud ubrousky nejsou viditelně špinavé. Struky ponechte před aplikací oschnout. Aplikujte asepticky a vyvarujte se možné kontaminace hrotu aplikátoru. Po aplikaci se doporučuje ponoření struků do příslušného roztoku nebo jeho ošetření sprejem.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před mrazem.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

DOBA POUŽITELNOSTI

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

BALENÍ

24 x 4 g, 160 x 4 g a dezinfekční ubrousky navlhčené 65 % roztokem izopropylalkoholu (2,4 ml/ubrousek) pro očištění struku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.