CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

INTRAMAR DRY COW 600 mg intramamární suspenze pro skot

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky INTRAMAR DRY COW 600 mg intramamární suspenze pro skot

Intramamární přípravek s obsahem kloxacilinu pro selektivní (indikované) zaprahování dojnic.

typ přípravku: Antibiotika, chemoterapeutika
cílové druhy zvířat: Skot

Potřebujete poradit?

Léková forma

Intramamární suspenze.

Bílá až žlutá olejovitá suspenze.

Složení

Cloxacillinum                                          600 mg

(odpovídá 765,42 mg Benzathini cloxacillinum)

Indikace

Léčba existujících intramamárních infekcí krav v zaprahlosti a poskytnutí ochrany proti novým infekcím, které mohou vzniknout během zaprahlosti.

Cílové druhy zvířat

Skot (dojnice v období zaprahlosti).

Podávané množství a způsob podání

Intramamární podání.

Obsah jednoho aplikátoru podejte do každé čtvrti ihned po posledním dojení před zaprahnutím. Před podáním přípravku důkladně očistěte a vydezinfikujte konec struku přiloženým dezinfekčním ubrouskem. Pro každý struk použijte nový dezinfekční ubrousek. Nepoužívejte dezinfekční ubrousky na struky s viditelnými lézemi.

Po podání je vhodné namočit struky do antiseptického prostředku.

Příprava a použití krátkého hrotu: Uchopit krycí klobouček mezi ukazovák a palec, ohnout a sejmout. Do strukového kanálku zavést pouze bílou část hrotu. Přípravek aplikovat šetrně pod mírným tlakem až do rovnoměrného naplnění strukového kanálku. Po aplikaci je doporučeno provést krátkou masáž směrem od hrotu struku k mléčné cisterně ošetřené čtvrti vemene.

Příprava a použití konvenčního hrotu: Uchopit spodní část krycího kloboučku mezi ukazovák a palec, ohnout, přitlačit a odstranit. Přípravek aplikovat šetrně pod mírným tlakem až do rovnoměrného naplnění strukového kanálku.

V žádném případě se nedotýkat prsty odkrytého hrotu!

Aplikátor smí být použit pouze jednorázově.

Skladování

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před mrazem.

Ochranná lhůta

Maso: 28 dní. 

Mléko: 96 hodin po porodu v případě období stání na sucho 42 dnů a více.

             42 dnů plus 96 hodin po léčbě u krav s obdobím stání na sucho kratším než 42 dnů.

Přípravek nesmí být používán v laktaci, ale výhradně v období stání na sucho.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned.

Balení

24x3,6 g.

Součástí balení je 24 kusů dezinfekčních ubrousků navlhčených 65% v/v roztokem izopropylalkoholu (2,4 ml/ubrousek) pro očištění struku.