CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • PL - Polská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

IMULYZIN injekční suspenze

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky IMULYZIN injekční suspenze

Imunomodulans, pro zvýšení pasivní imunity a ochrany zdraví telat.

typ přípravku: Antiséra, globuliny
cílové druhy zvířat: Skot

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční suspenze.

Tekutina hnědé až tmavočervené barvy bez opalescence.

Složení

1 ml přípravku obsahuje:

Immunoglobulini bovini solutio (jako γ-globuliny) – min. 0,06 g.

Lysinum (jako 200 mg Lysini hydrochloridum) – 0,16 g.

Cílové druhy zvířat

Skot.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K imunologickému vyrovnání populace telat, zejména v objektech s vysokou koncentrací zvířat. S výhodou lze přípravek použít u dojnic v období stání na sucho a po porodu.

Přípravek se používá:

  • K ochranné aplikaci proti infekčním chorobám respiratorního traktu a průjmovým onemocněním telat, při stavech hypo a agamaglobulinemie, při snížení obranyschopnosti organizmu, při nejrůznějších stavech ohrožení a celkového oslabení organizmu.
  • Jako součást komplexních léčebných postupů (podpůrná terapie). Aplikace se provádí v případě epidemických vln, nebo v kritických ročních obdobích, případně podle situace k pravidelnému ošetření každého turnusu.

Podávané množství a způsob podání

Aplikace subkutánně nebo intramuskulárně.

Dávkování:

Preventivní aplikace

Telata do 10 dnů: 10–15 ml.

Telata nad 10 dnů: 15–30 ml.

Minimální dávka je 0,2 ml na 1 kg ž. hm. každému nově narozenému jedinci co nejdříve po porodu nebo každému jedinci zařazenému do společného ustájení, nejlépe před svozem, případně po přejímce do ustájení, nejlépe do 24 hodin po návozu. Doporučuje se dávku opakovat mezi 10. až 20. dnem po první aplikaci.

Léčebná aplikace

Telata do 10 dnů: 15 ml.

Telata nad 10 dnů: 25 ml.

Ostatní kategorie skotu: 30 ml.

Při léčebném použití se doporučuje aplikaci opakovat za 2–3 dny. Základní dávku je možno v případech stanovených veterinárním lékařem zvýšit.

Vyšší dávku se doporučuje aplikovat rozloženě na více míst.

Skladování

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

2 roky.

Použitelnost po prvním otevření: 10 hodin.

Balení

1 x 100 ml.