CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

HYALURONAN BIOVETA 10 mg/ml injekční roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky HYALURONAN BIOVETA 10 mg/ml injekční roztok

Léčivý přípravek obsahující vysoce účinnou nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou je určen pro kloubní a oftalmologické aplikace. Léčivo je v případě řešení kloubních potíží podáváno injekčně do žíly, pro oftalmologické indikace lokálně do spojivkového vaku.

typ přípravku: Kloubní výživa
cílové druhy zvířat: Pes, Kočka, Kůň

Potřebujete poradit?

Obsah léčivých a ostatních látek:  

1 ml injekčního roztoku obsahuje:

Léčivá látka: Natrii hyaluronas 10 mg

Čirá bezbarvá kapalina.

Indikace:

Ortopedické:
 • Akutní a chronické artrózy, polyartrózy
 • Subakutní a chronické artritidy
 • Akutní a chronické tendovaginitidy, tendinózy a bursitidy
 • Osteochondrózy
Oftalmologické:
 • Akutní a chronické keratitidy
 • Konjunktivitidy, keratokonjunktivitidy
 • Keratokonjunktivitis sicca
 • Ulcus corneae
 • Poranění rohovky

Kontraindikace:

Nejsou známy.

Indikační skupina:

Nebyly zaznamenány ani během předklinických testů ani během klinického hodnocení přípravku ve veterinární medicíně.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Cílový druh zvířat:

Koně, psi, kočky.

Dávkování pro každý druh, cesty a způsob podání:

Způsob aplikace:

1) Intravenózní (subkutánní) aplikace

a) Koně:
Dávka: obvykle 6 ml (60 mg).
Počet dávek: 3-7 dávek, optimum 5.
Interval mezi dávkami: 3-9 dní, optimum 7.

b) Psi, kočky:
Dávka: mírně nižší, obvykle 3-5 ml.

Počet dávek: 3-7 dávek, optimum 5.
Interval mezi dávkami: 3-9 dní, optimum 7.

2) Topicky do spojivkového vaku:
Dávka/počet dávek: 1-2 kapky do oka (spojivkového vaku) každé 2-12 hod.
Doba podávání: 5-60 dní, ev. permanentně (akutní zánět 5-7 dní, chronický zánět do zlepšení/vyléčení).

Pokyny pro správné podání:

Je nutno dbát na aseptické intravenózní podání. Přípravek se doporučuje při těžkých postiženích oka podávat buď s antibiotiky nebo kortikoidy anebo s nimi podávat střídavě.

Ochranná lhůta:

Koně: maso a mléko: Bez ochranných lhůt.

Zvláštní opatření pro uchovávání:

Uchovávat mimo dosah dětí.  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.


Doba použitelnosti

2 roky.
Po prvním otevření vnitřního obalu musí být přípravek ihned spotřebován.

Zvláštní upozornění:

Lze použít během březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nepodávat současně s kationickými antimikrobiálními látkami (erytromycinem, amoxicilinem, cefchinomem), kterými se sráží.
Ostatní skupiny léčiv: kortikoidy, nesteroidní protizánětlivé přípravky, vitamíny, minerály a oční přípravky jsou s hyaluronanem plně kompatibilní.
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Při aplikaci přípravku nejezte, nekuřte a nepijte.
V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může vzniknout mírné podráždění v místě vpichu. V případě komplikací vyhledejte lékaře.
V případě náhodného pozření přípravku vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

Balení:

5 x 6 ml


Napište nám


antispam
Zadejte text z obrázku

nebo volejte


+420 517 318 604