CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská PL - Polská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
CZ - Česká
 • EN - Anglická
 • SK - Slovenská
 • PL - Polská
 • RO - Rumunská
 • RU - Ruská
 • TR - Turecká
 • UA - Ukrajinská

GONADORELIN Bioveta 0,05 mg/ml injekční roztok

Hlavní stránka Přípravky Veterinární přípravky GONADORELIN Bioveta 0,05 mg/ml injekční roztok

Hormonální přípravkem s obsahem GnRH.

typ přípravku: Hormony
cílové druhy zvířat: Kůň, Prase, Skot

Potřebujete poradit?

Léková forma

Injekční roztok.

Čirý, bezbarvý roztok.

Složení

1 ml injekčního roztoku obsahuje:

Gonadorelinum 0,05 mg.

Cílové druhy zvířat

Skot (krávy,jalovice),Prasata (prasničky,prasnice),Koně (klisny)

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Řízení a stimulace reprodukce u skotu a prasat. Léčba ovariálních poruch souvisejících s fertilitou nebo dysfunkcí u skotu a koní.

Skot (krávy, jalovice):

 • indukce ovulace v případě opožděné ovulace v důsledku nízké hladiny LH,
 • indukce/synchronizace ovulace v rámci systémů pro časově plánované
  inseminace,
 • stimulace ovariálních funkcí v poporodním období, ne dříve než 12. den post partum,
 • ovariální cysty (v důsledku nedostatku LH).

Prasata (prasnice, prasničky):

 • indukce/synchronizace ovulace v rámci systémů pro časově plánované inseminace a následnou synchronizaci porodů.

Koně (klisny):

 • acyklie a anestrus v důsledku nízké hladiny LH.

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulární podání.

Skot (krávy, jalovice):

- indukce ovulace při umělé inseminaci                                          2,0 ml
- synchronizace ovulace po synchronizaci říje                               1,0 ml
- stimulace ovarií v puerperiu od 12. dne post partum                   1,0 ml

- stimulace ovarií ke zlepšení koncepce po umělé inseminaci       1,0 ml
- léčba ovariálních cyst                                                                       2,0 ml

Prasata (prasnice, prasničky):
- synchronizace ovulace při termínované inseminaci                                                                                               

              Prasnice                             0,5 - 1,0 ml
              Prasničky                            1,0 - 1,5 ml

- podpora funkce žlutého tělíska ve 12.-14. dni gravidity              1,0 ml

Koně (klisny):
- insuficience reprodukčního cyklu v důsledku nedostatku LH (anestrus, acyklie)               2,0 ml

Pryžovou zátku injekční lahvičky je možné bezpečně propíchnout až 30krát. U 50 ml injekční lahvičky je potřeba použít injekční dávkovací automat nebo vhodnou odběrovou jehlu, aby se zabránilo nadměrnému propichování uzávěru

Skladování

Uchovávejte v chladničce (2 – 8 °C).

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Po otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Ochranné lhůty

Skot, prasata, koně:       maso bez ochranných lhůt.

Skot, koně:                     mléko bez ochranných lhůt.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Balení

1 x 10 ml, 10 x 10 ml, 1 x 50 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.